Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN IEC 68-5-2 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 5-2: Návod pro navrhování zkušebních metod. Termíny a definice

3 strany
(kliknutím zvětšíte)

ČSN IEC 68-5-2 (345791)

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 5-2: Návod pro navrhování zkušebních metod. Termíny a definice

Objednat


Cena: 355 Kč
včetně 10 % DPH
ks

Zobrazit všechny normy ze třídy 3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 68-5-2:1990 a zavádí HD 323.5.2 S1, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 68-5-2:1990. Definuje termíny používané při zkoušení vlivu prostředí na vzorky elektrotechnických výrobků, např. součástek, dílů, sestav a zařízení. Podmínky prostředí, kterých se norma týká, zahrnují údery a vibrace, klimatické činitele (teplotu, vlhkost a tlak vzduchu), hermetičnost (proti vnikání pevných látek, kapalin a plynů nebo pro udržení rozdílu tlaků), teplo vzniklé při pájení ( včetně tepelného rázu vyvolaného pájením). Termíny týkající se zkoušek ověřování nebezpečí ohně zde nejsou obsaženy, protože tvoří část IEC 695. Nebyly uvažovány ani tyto činitele: sluneční záření, plísně, koroze, pevnost vývodů, odolnost značení, prach, písek a déšť, jaderné záření, akusticky vybuzené vibrace. Česky a slovensky a dále anglicky, francouzsky a německy je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 68 hesel. Z definic považujeme za významné tyto: Čl.4.1 Zkouška: Úplný soubor úkonů zahrnutých v jejím názvu; obvykle obsahuje tyto úkony (jsou-li nutné): a) aklimatizaci před zkouškou, b) počáteční kontrolu a měření, c) expozici, d) aklimatizaci po zkoušce, e) konečnou kontrolu a konečná měření. Poznámka: V průběhu expozice nebo aklimatizace po zkoušce mohou být předepsána průběžná měření. Čl.4.2 Expozice: Vystavení vzorku působení podmínek prostředí; cílem je stanovit vliv těchto podmínek na vzorek. Čl.4.3 Podmínky prostředí: (definice ekvivalentní čl.3.1 IEC 721-1) Vnější fyzikální a chemické podmínky, jimiž je vzorek pro určitou dobu vystaven a které zahrnují kombinaci jednotlivých parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti. Poznámka: Podmínky prostředí se obecně skládají z podmínek vyskytujících se v přírodě a z podmínek vytvořených vzorkem samotným nebo vnějšími zdroji. Čl.4.4 Parametry prostředí: (definice shodná s čl.3.2 IEC 721 -1) Jedna nebo více fyzikálních nebo chemických veličin (např. teplota, vlhkost, zrychlení). Příklad: Parametr "vibrace" je charakterizován typem vibrací (sinusové, náhodné), zrychlením a kmitočtem. ČSN IEC 68-5-2 (34 5791) byla vydána v březnu 1994.

Označení ČSN IEC 68-5-2 (345791)
Katalogové číslo 15526
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963155265
Změny a opravy Z1 10.00t
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 60068-1 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Obecně a návod

ČSN EN 60068-2-1 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-1: Zkoušky - Zkouška A: Chlad

ČSN EN 60068-2-10 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-10: Zkoušky - Zkouška J a návod: Růst plísní

ČSN EN 60068-2-13 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška M: Nízký tlak vzduchu

ČSN EN 60068-2-14 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-14: Zkoušky - Zkouška N: Změna teploty

ČSN EN 60068-2-17 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Q: Hermetičnost

ČSN EN 60068-2-18 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-18: Zkoušky - Zkoušky R a návod: Voda

ČSN EN 60068-2-18 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-18: Zkoušky - Zkouška R a návod: Voda

ČSN EN 60068-2-2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-2: Zkoušky - Zkouška B: Suché teplo

ČSN EN 60068-2-20 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-20: Zkoušky - Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody