ICS 31.020 - Elektronické součástky obecně

ČSN IEC 60319 (010612) - srpen 2000

Prezentace a specifikace dat o bezporuchovosti elektronických součástek

230 Kč

ČSN EN IEC 61163-2 (010648) - říjen 2020

Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti - Část 2: Součástky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61709 ed. 3 (010649) - listopad 2017

Elektrické součástky - Bezporuchovost - Referenční podmínky pro intenzity poruch a modely namáhání pro přepočty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 62309 (010695) - červenec 2005

Spolehlivost produktů obsahujících opakovaně použité díly - Požadavky na funkčnost a zkoušky

230 Kč

ČSN EN 61360-1 ed. 3 (013720) - březen 2018

Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem - Část 1: Definice - Zásady a metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN EN 61360-2 ed. 2 (013720) - červenec 2013 aktuální vydání

Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 2: Adresářové schéma EXPRESS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN EN 61360-5 (013720) - únor 2005

Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 5: Doplňky ke schématu slovníku EXPRESS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61360-6 (013720) - květen 2017

Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 6: Pokyny pro zajištění kvality společného datového slovníku (IEC CDD)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60917-2 (188002) - prosinec 1996

Modulový řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení. Část 2: Dílčí specifikace. Rozhraní v uspořádání rozměrů do 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.97t

250 Kč

ČSN EN 60917-2-1 (188002) - duben 1997

Modulární řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení - Část 2: Dílčí specifikace - Rozhraní v uspořádání rozměrů s krokem 25 mm pro vybavení stavebnicových konstrukcí - Oddíl 1: Předmětová specifikace - Rozměry skříní a stojanů

190 Kč

ČSN EN IEC 62668-2 (310435) - únor 2020

Management procesu pro letectví - Ochrana před padělky - Část 2: Správa elektronických součástek z nefrančízovaných zdrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 62239-1 (311745) - červen 2019

Proces managementu pro avioniku - Plán managementu - Část 1: Plán managementu přípravy a údržby elektronických součástí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 62668-1 (311749) - duben 2020

Management procesu pro letectví - Ochrana před padělky - Část 1: Zamezení používání padělků, falešných a recyklovaných elektronických součástek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN IEC 50(702) (330050) - leden 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.04t, A1 9.16t, A2 7.17t, A3 3.18t, A4 4.19t, A5 7.20t

1 870 Kč

ČSN IEC 60050-551 (330050) - listopad 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551: Výkonová elektronika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.02t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 562 Kč

ČSN IEC 60050-551-20 (330050) - prosinec 2002

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551-20: Výkonová elektronika - Harmonická analýza

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč

ČSN EN 60027-2 (330100) - duben 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.09t, Z2 11.19t

Norma bude zrušena k 12. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

834 Kč

ČSN 34 5791-2-11 (345791) - duben 1992

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.00t

157 Kč

ČSN IEC 68-2-46 (345791) - červenec 1992

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-46: Návod ke zkoušce Kd: Zkouška sirovodíkem pro kontakty a spoje

190 Kč

ČSN IEC 68-2-49 (345791) - duben 1992

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-49: Návod ke zkoušce Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje

125 Kč

ČSN IEC 68-2-61 (345791) - listopad 1993

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-61: Zkouška Z/ABDM: Klimatická řada

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.96t

295 Kč

ČSN IEC 68-2-7 (345791) - leden 1994

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-7: Zkouška Ga a návod: Stálé zrychlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 9.93, Z1 12.97t

255 Kč

ČSN IEC 68-5-2 (345791) - březen 1994

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 5-2: Návod pro navrhování zkušebních metod. Termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.00t

355 Kč

ČSN EN 61340-5-3 ed. 2 (346440) - květen 2016 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60294 (358007) - duben 2013

Měření rozměrů válcových součástek s vývody v ose

230 Kč

ČSN EN 60938-2 (358271) - říjen 2000

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.08t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

295 Kč

ČSN EN 60938-2-1 (358271) - říjen 2000

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Tlumivky, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky - Úroveň hodnocení D

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60938-2-2 (358271) - říjen 2000

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2-2: Vzorová předmětová specifikace - Tlumivky, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (pouze bezpečnostní zkoušky)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60286-1 ed. 2 (358292) - březen 2018 aktuální vydání

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 1: Balení součástek s axiálními vývody do nekonečných pásek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60286-2 ed. 3 (358292) - prosinec 2015

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 2: Balení součástek s jednostrannými vývody do nekonečných pásek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60286-3 ed. 3 (358292) - leden 2014

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 20. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 60286-4 ed. 2 (358292) - duben 2014 aktuální vydání

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 4: Tyčové zásobníky pro elektronické součástky zapouzdřené v pouzdrech různých tvarů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60286-5 ed. 2 (358292) - únor 2005

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 5: Maticové nosiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.09t, Z1 12.18t

Norma bude zrušena k 30. květnu 2021 (zobrazit náhrady).

572 Kč

ČSN EN 60286-6 ed. 2 (358292) - listopad 2004 aktuální vydání

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 6: Pouzdro pro balení součástek pro povrchovou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60286-3 ed. 4 (358292) - září 2019

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 60286-5 ed. 3 (358292) - prosinec 2018

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 5: Maticové nosiče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62435-1 (358793) - září 2017

Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 1: Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62435-2 (358793) - září 2017

Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 2: Mechanismy degradace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62435-5 (358793) - září 2017

Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 5: Čipové součástky a součástky na křemíkové desce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62435-3 (358793) - září 2020

Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 3: Data

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62435-4 (358793) - leden 2019

Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 4: Skladování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62435-6 (358793) - březen 2019

Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 6: Zapouzdřené nebo dokončené součástky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61760-1 ed. 2 (359310) - leden 2007 aktuální vydání

Technologie povrchové montáže - Část 1: Standardní metoda specifikování součástek pro povrchovou montáž (SMD)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61760-2 ed. 2 (359310) - listopad 2007 aktuální vydání

Technologie povrchové montáže - Část 2: Podmínky pro přepravu a skladování součástek pro povrchovou montáž (SMD) - Pokyn pro použití

230 Kč

ČSN EN 61760-4 (359310) - prosinec 2015

Technologie povrchové montáže - Část 4: Klasifikace, balení, značení a manipulace se součástkami citlivými na vlhkost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

ČSN EN 50419 (360800) - říjen 2006 aktuální vydání

Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/ES (OEEZ)

190 Kč

TNI IEC/TR 62635 (360801) - září 2013

Pokyn k informacím, které poskytují výrobci a zpracovatelská zařízení k ukončení životnosti elektrických a elektronických zařízení a k výpočtu jejich recyklovatelnosti

340 Kč

ČSN EN 45556 (360826) - leden 2020

Obecná metoda pro posuzování podílu opětovně použitých součástí ve výrobcích spojených se spotřebou energie

230 Kč

ČSN EN 45558 (360828) - leden 2020

Obecná metoda pro deklaraci použitých kritických surovin ve výrobcích spojených se spotřebou energie

440 Kč

ČSN EN 45559 (360829) - leden 2020

Metody pro poskytování informací týkajících se aspektů materiálové efektivnosti výrobků spojených se spotřebou energie

350 Kč

ČSN EN 63002 (367222) - červen 2017

Metoda identifikace a interoperability pro externí napájení používané přenosnými výpočetními zařízeními

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62911 (369062) - říjen 2016

Zařízení zvukové, obrazové a informační technologie - Výrobní kusové zkoušky elektrické bezpečnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62321-7-2 (369080) - prosinec 2017

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-2: Šestimocný chrom - Stanovení šestimocného chromu (Cr(VI)) v polymerech a elektronice kolorimetrickou metodou

230 Kč

ČSN EN 62321-8 (369080) - leden 2018

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 8: Ftaláty v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) a metodou pyrolýzy/termální desorpce s plynovým chromatografem a hmotnostním spektrometrem (Py/TD-GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62474 (369082) - leden 2013

Materiálová deklarace pro produkty a pro elektrotechnický průmysl

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma bude zrušena k 4. lednu 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN IEC 62474 ed. 2 (369082) - září 2019

Materiálová deklarace pro elektrotechnický průmysl a jeho produkty

440 Kč

ČSN EN 50581 (369083) - červen 2013

Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.19t

Norma bude zrušena k 7. prosinci 2023 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN IEC 63000 (369083) - duben 2019

Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektronických produktů z hlediska omezování nebezpečných látek

230 Kč

ČSN EN 50614 (369084) - červenec 2020

Požadavky na přípravu odpadních elektrických a elektronických zařízení k opětovnému použití

440 Kč