Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 60068-2-45 +A1 Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkušební metody. Zkouška XA a návod: Ponoření do čisticích rozpouštědel (obsahuje změnu A1:1993)

4 strany
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 60068-2-45 +A1 (345791)

Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkušební metody. Zkouška XA a návod: Ponoření do čisticích rozpouštědel (obsahuje změnu A1:1993)

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí

ICS: 19.040 Zkoušení vlivů prostředí

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60068-2-45:1992, včetně její změny A1:1993, která je převzetím IEC 68-2-45:1980 a její změny 1:1993 bez modifikací. Obsahuje zkušební postup, při kterém jsou zkoušené vzorky ponořeny do určitého rozpouštědla při stanovené teplotě po stanovenou dobu. Hygienicky závažné údaje jsou soustředěny do kap. 3 Druhy zkušebních rozpouštědel a zkušební podmínky. např. v čl.3.1 Rozpouštědla se uvádí: Pro zkoušky jsou předepsána tři běžně užívaná rozpouštědla. Dále, čl.3.1.1 Směs látek 1,1,2-trichlortrifluorethanu a isopropanolu v hmotnostním poměru (75 ± 5)% a (30 ± 5)% s následujícím upozorněním: Látka 1,1,2-trichlortrifluoroethan je škodlivá životnímu prostředí; proto se toto rozpouštědlo nesmí použít, pokud vyhovuje rozpouštědlo stanovené 3.1.2. Čl.3.1.2 se pak týká isopropanolu, technicky čistého a uvádí se, že toto rozpouštědlo se musí použít, kdykoli je to možné. Konečně třetím rozpouštědlem je podle čl.3.1.3 Demineralizovaná nebo destilovaná voda s rezistivitou nejméně 500 Űm, což odpovídá konduktivitě 2 mS.m-1. Dále je hygienicky zajímavá Příloha A. V čl. A2.2.1 Rozpouštědla se tam uvádí: K rozpouštění kalafunových tavidel a jejich zbytků je v praxi používán velký počet různých organických rozpouštědel, z nichž některá jsou vysoce agresivní, hořlavá nebo toxická. A dále se uvádí: Směs R 113 a isopropanolu je často užívána, protože je málo toxická, nehořlavá, stálá a má postačující čistící účinky. Poznámka: V případě, že je rozpouštědlo udržováno na teplotě, která nepřekračuje rozmezí bodu varu nebo v předepsaném rozsahu hustoty, je nehořlavé. Při nadměrném odpařování nebo varu však může koncentrace alkoholu ve zbývajícím rozpouštědle dosáhnout natolik vysoké hodnoty, že hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu. Konečně v závěru, v čl. A3 Praktická doporučení uvádí: "Jsou-li při zkouškách používána čistící rozpouštědla, musí se zachovat příslušná bezpečnostní opatření." ČSN EN 60068-2-45+A1 (34 5791) byla vydána v únoru 1995. Nahradila ČSN 34 5791 část 2-45 z 1.3.1991.

Označení ČSN EN 60068-2-45 +A1 (345791)
Katalogové číslo 17245
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963172453
Tato norma nahradila ČSN 34 5791-2-45 (345791) z února 1992
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 60068-1 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Obecně a návod

ČSN EN 60068-2-1 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-1: Zkoušky - Zkouška A: Chlad

ČSN EN 60068-2-10 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-10: Zkoušky - Zkouška J a návod: Růst plísní

ČSN EN 60068-2-13 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška M: Nízký tlak vzduchu

ČSN EN 60068-2-14 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-14: Zkoušky - Zkouška N: Změna teploty

ČSN EN 60068-2-17 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Q: Hermetičnost

ČSN EN 60068-2-18 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-18: Zkoušky - Zkoušky R a návod: Voda

ČSN EN 60068-2-18 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-18: Zkoušky - Zkouška R a návod: Voda

ČSN EN 60068-2-2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-2: Zkoušky - Zkouška B: Suché teplo

ČSN EN 60068-2-20 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-20: Zkoušky - Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody