ČSN 34 3112 (343112)

Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je přidružena ke kmenové ČSN 34 3100 z roku 1987, kterou doplňuje dalšími bezpečnostními předpisy, podrobnými ustanoveními pro obsluhu a práci na trolejovém vedení tramvají a trolejbusů s napětím do 1 kV, pro projekční, montážní nebo stavební práce na zpětném kolejnicovém vedení tramvají a pro činnost v blízkosti těchto vedení. Norma platí pro zkoušení pracovních prostředků a pro práce na nově budovaných i stávajících vedeních. Norma se nevztahuje na trakční vedení metra. Výjimky povolují orgány dozoru na úseku dopravy. Norma stanoví zvlášť podrobně požadavky pro práce na trakčním vedení, méně podrobně požadavky na obsluhu zařízení trakčního vedení, pro práce na drážním tělese, pro činnosti v blízkosti trakčního vedení a též opatření pro prevenci mechanického úrazu. Za pozornost stojí i příloha 1 s tabelizovanými parametry pro zkoušky ochranných a bezpečnostních pomůcek a nářadí. ČSN 34 3112 byla schválena 16.5.1970 a nabyla účinnosti od 1.4.1971.

Označení ČSN 34 3112 (343112)
Katalogové číslo 2645
Cena 230 Kč230
Datum schválení 16. 5. 1970
Datum účinnosti 1. 4. 1971
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963026459
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 34 31 12
  • ČSN 343112
  • ČSN 34 31 12 : 1970
  • ČSN 343112:1970
  • ČSN 34 3112:1970