ČSN ETS 300 340 ed. 1 (875023) Aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) přijímačů evropského systému rádiového přenosu zpráv (ERMES)

ČSN ETS 300 340 ed. 1 Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) přijímačů evropského systému rádiového přenosu zpráv (ERMES)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 355 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato ETS stanovuje požadavky pro hodnocení pagingových přijímačů ERMES a přidruženého zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC) a může být použita k prokázání předpokládaného souladu s požadavky ochrany podle Směrnice 89/336/EEC [4], Článek 4 (Směrnice EMC). Tato ETS specifikuje použitelné zkoušky EMC, metody měření, meze a minimální kritéria funkční způsobilosti pro pagingové přijímače ERMES (definované v ETS 300 133 [5]) a pro navazující přidružené zařízení. Tato norma se odkazuje na klasifikaci podmínek prostředí použitou v kmenových normách EN 50081-1 [1], EN 50082-1 [2], s výjimkou té třídy přepravního prostředí, které se odkazuje na ISO 7637 [6]. Požadavky na EMC byly vybrány tak, aby zaručily odpovídající úrovně kompatibility pro přístroje v prostorech obytných, obchodních, lehkého průmyslu a ve vozidlech. Tyto úrovně však nepokrývají extrémní případy, které se mohou vyskytnout v jakémkoliv místě, ale s nízkou pravděpodobností výskytu. Tato ETS nemůže pokrýt ty případy, při nichž potenciální zdroje interference trvale vytvářejí jednotlivě opakované přechodové jevy nebo kde je trvale přítomen spojitý jev, například v blízkosti radiolokátoru nebo vysílače. V takovém případě je nezbytné použít zvláštní ochranu aplikovanou na zdroj interference nebo na rušenou část nebo obojí. Soulad rádiového zařízení s požadavky této ETS neznamená soulad s jakýmikoliv požadavky týkajícími se jeho použití (tj. licenčními požadavky). Soulad s touto ETS neznamená soulad s jakýmikoliv bezpečnostními požadavky. Avšak je na odpovědnosti osoby posuzující dané zařízení, že jakákoliv zjištění týkající se daného zařízení, která jej činí nebezpečným nebo nespolehlivým podle výsledku zkoušek provedených podle této normy, musí být zaznamenána ve výsledném protokolu o zkouškách.

Označení ČSN ETS 300 340 ed. 1 (875023)
Katalogové číslo 21658
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963216584
Změny a opravy A1 2.98t
Tato norma nahradila ČSN ETS 300 340 (875023) z ledna 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)