ČSN ISO 4463-3 (730411)

Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb

ČSN ISO 4463-3 Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4463-3:1995. Mezinárodní norma ISO 4463-3:1995 má status české technické normy. (ČSN) ISO 4463 sestává z následujících částí: Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky, Část 2: Měřické značky a Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb. Tato třetí část normy (ČSN) ISO 4463 vymezuje a poskytuje vodítko ve formě přehledu geodetických služeb, které mohou být požadovány během přípravy stavby, vlastního provádění stavby a při pomocných pracích. Tento přehled je pomůckou těm, kteří se podílejí na specifikaci geodetických služeb potřebných během výstavby tím, že obsahuje přehled požadavků, ze kterých lze provést výběr a do kterého lze doplňovat další položky podle konkrétních potřeb daného projektu. Toto vodítko je vhodné jak pro novou výstavbu tak pro rekonstrukce. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Etapy výstavby, kapitolu 3 - Souvisící postupy měření, kapitolu 4 - Doporučená měřítka výkresů, kapitolu 5 - Přesnost rozměrů z měřičských výkresů a kapitolu 6 - Dokumentace. Dále norma uvádí informativní Přílohu A. ČSN ISO 4463-3 (73 0411) byla vydána v červnu 1999.

Označení ČSN ISO 4463-3 (730411)
Katalogové číslo 55735
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1999
Datum účinnosti 1. 7. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963557359
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 4463-1 (730411)
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky

ČSN ISO 4463-2 (730411)
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické značky

ČSN 73 0420-1 (730420)
Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0420-2 (730420)
Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky

ČSN 73 0405 (730405)
Měření posunů stavebních objektů

Další příbuzné normy

ČSN ISO 4463-1 (730411)
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky

ČSN ISO 4463-2 (730411)
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické značky