ČSN ISO 4463-1 (730411)

Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky

ČSN ISO 4463-1 Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4463-1:1989. Mezinárodní norma ISO 4463-1:1989 má status české technické normy. (ČSN) ISO 4463 sestává z následujících částí: Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky, Část 2: Měřické značky a Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb. Tato první část normy (ČSN) ISO 4463 se zabývá jednotlivými etapami vytyčovacích prací ve výstavbě, tzn. získáváním informací, zřízením primárního systému, vytyčením sekundárního systému, vytyčováním výšek bodů sekundárních systémů v různých výškových úrovní, vytyčením podrobných bodů a vybudováním a přenosem výšek výškových bodů. Dále stanoví hodnoty mezních odchylek a podklady k provádění nezávislých kontrolních měření (řízení jakosti) při použití přístrojů a metod v současné době běžně používaných při vytyčování. Norma uvádí v Předmluvě tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Rozsah platnosti, kapitolu 3 - Normativní odkazy a kapitolu 4 - Definice. V prvním oddílu - Základní požadavky, norma uvádí kapitolu 5 - Základní požadavky, ve druhém oddílu - Navrhování a organizace vytyčování norma uvádí kapitolu 6 - Získávání informací, kapitolu 7 - Navrhování a vytyčování, kapitolu 8 - Vytyčovací výkresy, kapitolu 9 - Funkční odpovědnosti, kapitolu 10 - Kvalifikace, kapitolu 11 - Měřická a stavební dokumentace a kapitolu 12 - Výpočty. Ve třetím oddílu - Postupy vytyčování a měření - Zadání přesnosti, norma uvádí kapitolu 13 - Úvod, kapitolu 14 - Primární systém, kapitolu 15 - Sekundární systém, kapitolu 16 - Podrobné body, kapitolu 17 - Provažování a kapitolu 18 - Měření výšek. ČSN ISO 4463-1 (73 0411) byla vydána v červnu 1999.

Označení ČSN ISO 4463-1 (730411)
Katalogové číslo 55737
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 1999
Datum účinnosti 1. 7. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963557373
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 4463-3 (730411)
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb

ČSN 73 0420-2 (730420)
Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky

ČSN ISO 4463-2 (730411)
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické značky

ČSN 73 0420-1 (730420)
Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0405 (730405)
Měření posunů stavebních objektů

Další příbuzné normy

ČSN ISO 4463-2 (730411)
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické značky

ČSN ISO 4463-3 (730411)
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb