ČSN 73 0420-1 (730420)

Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví zásady provádění vytyčovacích prací a výpočtu kritérií přesnosti (nejistoty) vytyčení pro všechny druhy staveb, pro které nebyly vydány zvláštní technické normy nebo předpisy.
Je vysvětlena použitá speciální terminologie, používaná v zeměměřictví. Jsou definovány proces vytyčovacích prací s rozdělením na vytyčení prostorové polohy a podrobné vytyčení, využitelné referenční systémy a je uvedeno rozdělení druhů staveb. Dále jsou uvedena kriteria přesnosti ( nejistoty) vytyčení (výpočet mezní vytyčovací odchylky a směrodatné odchylky ze stavební tolerance), kontrola vytyčení, primární systém (vytyčovací síť), sekundární systém, podrobné vytyčení a předepisování vytyčovacích odchylek. V normativní příloze jsou uvedeny příklady parametrů přesnosti pro užívané druhy technologie vytyčovacích prací.

Označení ČSN 73 0420-1 (730420)
Katalogové číslo 64923
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 2002
Datum účinnosti 1. 8. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963649238
Tato norma nahradila ČSN 73 0420 (730420) z prosince 1987
ČSN 73 0421 (730421) z prosince 1987
ČSN 73 0422 (730422) z prosince 1987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0420-2 (730420)
Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky

ČSN ISO 4463-3 (730411)
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb

ČSN ISO 4463-1 (730411)
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky

ČSN ISO 4463-2 (730411)
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické značky

ČSN 73 0212-1 (730212)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

Další příbuzné normy

ČSN 73 0420-2 (730420)
Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 730420-1
  • ČSN 73 04 20-1