ICS 07.060 - Geologie. Meteorologie. Hydrologie

ČSN 01 3410 (013410) - září 2014 aktuální vydání

Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy

190 Kč

ČSN 01 3411 (013411) - listopad 1989

Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky

770 Kč

ČSN EN 13798 (259370) - únor 2011 aktuální vydání

Hydrometrie - Specifikace pro referenční srážkoměry

190 Kč

ČSN EN 17277 (259371) - květen 2020

Hydrometrie - Požadavky na měření a klasifikaci přístrojů pro měření intenzity srážek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI CEN/TR 16469 (259371) - listopad 2013

Hydrometrie - Měření intenzity deště (kapalných srážek): požadavky, kalibrační metody a měření v terénu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17171 (259387) - únor 2019

Management změřených hydrometrických údajů - Návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15518-1 (278332) - červen 2011

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 1: Celkové definice a součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15518-2 (278332) - červen 2011

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 2: Silniční meteorologie - Doporučená pozorování a předpověď

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15518-3 (278332) - červen 2011

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 3: Požadavky na měřicí hodnoty stacionárních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50536 (357607) - únor 2012

Ochrana před bleskem - Systémy pro identifikaci bouřkové činnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.13t

505 Kč

ČSN EN ISO 15927-2 (730315) - listopad 2009

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž

190 Kč

ČSN EN ISO 15927-3 (730315) - únor 2010 aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek

340 Kč

ČSN EN ISO 15927-4 (730315) - únor 2011 aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení

230 Kč

ČSN EN ISO 15927-5 (730315) - červenec 2005

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.12t, Oprava 1 10.12t

275 Kč

ČSN EN ISO 15927-6 (730315) - březen 2013 aktuální vydání

Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně)

440 Kč

ČSN 73 0331-1 (730331) - říjen 2020 nové vydání

Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data

590 Kč

ČSN 75 0101 (750101) - září 2003

Vodní hospodářství - Základní terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.09t

405 Kč

ČSN 75 1500 (751500) - leden 2009

Hydrologické údaje podzemních vod

190 Kč

ČSN EN 16870 (757727) - říjen 2017

Kvalita vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie jezer

440 Kč

ČSN EN 17211 (757786) - březen 2020

Kvalita vod - Návod pro mapování mořských rostlin a makroskopických řas v eulitorální zóně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17123 (757788) - srpen 2019

Kvalita vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologických charakteristik přechodových a pobřežních vod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 054-1 V1.2.1 (875116) - červenec 2016

Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 054-2 V1.2.1 (875116) - květen 2016

Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 454-1 V1.1.1 (875137) - leden 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 454-2 V1.1.1 (875137) - leden 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč