ČSN 73 0540-1 (730540) Zrušená norma

Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov se člení na: část 1 "Termíny a definice. Veličiny pro navrhování a ověřování", část 2 "Funkční požadavky", část 3 "Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování", část 4 "Výpočtové metody pro navrhování a ověřování". Tato první část normy, v oboru tepelné ochrany budov, stanoví veličiny pro navrhování a ověřování stavebních konstrukcí a budov, písmenné značky těchto veličin včetně indexů. Česky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 158 hesel. ČSN 73 0540-1 byla vydána v květnu 1994. Nahradila společně s ČSN 73 0540-2,-3,-4 ČSN 73 0540 z 4.3.1977, ČSN 73 0542 z 4.3.1977, ČSN 73 0544 z 11.7.1986, ČSN 73 0549 z 4.3.1977, ČSN 73 0560 z 2.5.1978 a ČSN 73 0565 z 2.5.1978.

Označení ČSN 73 0540-1 (730540)
Katalogové číslo 15847
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963158471
Změny a opravy Z1 11.97t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2005
a nahrazena ČSN 73 0540-1 (730540)
Tato norma nahradila ČSN 73 0540 (730540) z března 1977
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 73 0540-2 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 730540-1
  • ČSN 73 05 40-1