ICS 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)

ČSN 16 6003 (166003) - srpen 1987

Stavební kování. Názvy a definice

230 Kč

ČSN 27 4000 (274000) - prosinec 1986

Elektrické výtahy. Názvosloví

440 Kč

ČSN 72 4801 (724801) - prosinec 1979

Výrobky zdravotnické keramiky. Názvy a definice

190 Kč

ČSN 73 0080 (730080) - srpen 1985

Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví

190 Kč

ČSN ISO 7078 (730230) - květen 1996

Pozemní stavby. Postupy měření a vytyčování. Slovník a vysvětlivky

550 Kč

ČSN 73 1200 (731200) - květen 1975

Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.87, Zb 3.90, Zc 4.91, Z4 5.94t

1 110 Kč

ČSN 73 3150 (733150) - červenec 1994

Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

230 Kč

ČSN 73 5241 (735241) - březen 1987

Názvosloví pro kulturní objekty s hledištěm

230 Kč
foo