ČSN 72 4801 (724801)

Výrobky zdravotnické keramiky. Názvy a definice

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 1002-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR norma RVHP nedoplňuje. Norma určuje základní názvy a definice výrobků zdravotně-technických zařízení, vyráběných z porcelánu, slinuté keramiky a fajanse. Podle této normy jsou Výrobky zdravotnické keramiky: Výrobky z keramického materiálu, umísťované ve zdravotnických, obytných, veřejných a průmyslových budovách a dopravních prostředcích, sloužící k osobní hygieně člověka a mytí předmětů. Tedy: umyvadla, dřezy, bidety, vany, záchodové mísy, pisoáry, splachovací nádrže apod. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 47 hesel. Pro informaci jsou uvedeny ekvivalentní názvy v ruštině. ČSN 72 4801 byla schválena 11.12.1979 a nabyla účinnosti od 1.1.1982.

Označení ČSN 72 4801 (724801)
Katalogové číslo 5464
Cena 190 Kč190
Datum schválení 11. 12. 1979
Datum účinnosti 1. 1. 1982
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963054643
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 72 48 01
  • ČSN 724801
  • ČSN 72 48 01 : 1979
  • ČSN 724801:1979
  • ČSN 72 4801:1979