Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 73 1200 (731200)

Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác

Objednat


Cena: 1 110 Kč
včetně 10 % DPH
ks

Zobrazit všechny normy ze třídy 7312 Betonové konstrukce, navrhování

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Norma určuje slovenské a české názvy a definice základních pojmů v oboru betonu a betonářských prací. Norma platí pro vyjadřování v odborném i hospodářském styku, v souvisících právních i technických normách, nebo předpisech, v učebních textech a učebnicích, v projektové dokumentaci, typizačních pracech, v časopiseckých publikacích, v překladatelské a přednáškové činnosti, ve filmových komentářích, rozhlasových a televizních relacích, v odborném zpravodajství, v denním tisku a na výstavních exponátech. Obsah normy je rozdělen do těchto částí: I. Základní pojmy a druhy betonů. II. Složky betonové směsi. III. Technologie výroby betonu. IV. Výstuž. V. Vlastnosti betonové směsi a čerstvého betonu. VI. Vlastnosti betonu. VII. Poruchy a chyby betonu. VIII. Kontrola jakosti betonářských prací. IX. Statistika betonu. Slovensky a česky je uvedeno názvosloví. Slovensky je definováno okolo 600 hesel. ČSN 73 1200 byla schválena 5.5.1975 a nabyla účinnosti od 1.6.1977.
"Změnou a)-12/1987" se s účinností od 1.1.1988 ruší čl. 81 a nahrazuje novým zněním (týká se vodostavebného betonu).
"Změnou b)-3/1990" se s účinností od 1.5.1990 ruší položka 291 a nahrazuje se novým zněním (týká se stříkaného betonu).
"Změnou c)-4/1991" se s účinností od 1.6.1991 ruší čl. 315, 316, 337. (Nyní ČSN 27 8540).
"Změnou 4) -5/1994" se s účinností od 1.6.1994 v normě doplňuje příloha A s názvy pro beton, uvedenými v ČSN P ENV 206 a současně mění výčet souvisících předpisů a norem.

Označení ČSN 73 1200 (731200)
Katalogové číslo 5544
Cena 770 Kč vč. DPH
Datum schválení 5. 5. 1975
Datum účinnosti 1. 6. 1977
Jazyk čeština
Počet stran 92 stran formátu A5
EAN kód 8590963055442
Změny a opravy Za 12.87, Zb 3.90, Zc 4.91, Z4 5.94t
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 73 12 00
  • ČSN 731200
  • ČSN 73 12 00 : 1975
  • ČSN 731200:1975
  • ČSN 73 1200:1975