ICS 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty

ČSN EN 14038-2 (038343) - květen 2021

Elektrochemická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 2: Extrakce chloridů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1367-1 (721195) - listopad 2007 aktuální vydání

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

190 Kč

ČSN EN 12620 +A1 (721502) - listopad 2008 aktuální vydání

Kamenivo do betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 3.14t

582 Kč

TNI CEN/TR 15677 (722060) - květen 2009

Popílek ze spoluspalování - Zpráva o situaci v Evropě

440 Kč

ČSN EN 451-1 (722061) - únor 2019 aktuální vydání

Metoda zkoušení popílku - Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu vápenatého

125 Kč

ČSN EN 451-2 (722061) - únor 2019 aktuální vydání

Metoda zkoušení popílku - Část 2: Stanovení jemnosti proséváním za mokra

190 Kč

ČSN EN 450-1 (722064) - únor 2013 aktuální vydání

Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 450-2 (722064) - říjen 2005

Popílek do betonu - Část 2: Hodnocení shody

340 Kč

TNI CEN/TR 15840 (722065) - březen 2010

Hodnocení shody popílku do betonu - Pokyny pro použití EN 450-2

440 Kč

ČSN EN 13263-1 +A1 (722095) - listopad 2009 aktuální vydání

Křemičitý úlet do betonu - Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 13263-2 +A1 (722095) - listopad 2009 aktuální vydání

Křemičitý úlet do betonu - Část 2: Hodnocení shody

230 Kč

ČSN EN 16622 (722096) - květen 2016

Křemičito-vápenatý úlet do betonu - Definice, požadavky a kritéria shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

TNI CEN/TR 16142 (722114) - říjen 2011

Cement - Studie charakteristik vyluhovatelnosti ze ztvrdlého betonu pro použití v přírodním prostředí

440 Kč

ČSN EN 480-1 (722325) - duben 2015 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení

190 Kč

ČSN EN 480-10 (722325) - únor 2010 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů

125 Kč

ČSN EN 480-11 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 11: Stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu

340 Kč

ČSN EN 480-12 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách

190 Kč

ČSN EN 480-14 (722325) - duben 2007

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 14: Měření náchylnosti na korozi vyztužené oceli v betonu - Potenciostatická elektrochemická zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 480-15 (722325) - říjen 2013

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 15: Referenční beton a metoda zkoušení přísad upravujících viskozitu

190 Kč

ČSN EN 480-2 (722325) - leden 2007 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 2: Stanovení doby tuhnutí

190 Kč

ČSN EN 480-4 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odlučování vody z betonu

125 Kč

ČSN EN 480-5 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 5: Stanovení kapilární absorpce

125 Kč

ČSN EN 480-6 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 6: Infračervená analýza

125 Kč

ČSN EN 480-8 (722325) - listopad 2012 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 8: Stanovení obsahu sušiny

190 Kč

ČSN EN 934-1 (722326) - srpen 2008

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Společné požadavky

190 Kč

ČSN EN 934-2 +A1 (722326) - prosinec 2012 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

340 Kč

ČSN EN 934-3 +A1 (722326) - březen 2013 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

230 Kč

ČSN EN 934-4 (722326) - leden 2010 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

230 Kč

ČSN EN 934-6 (722326) - září 2019 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, posuzování a ověřování stálosti vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN 72 2360 (722360) - únor 1987

Betónové konštrukcie. Klasifikácia prísad na zvýšenie odolnosti betónu proti korózii

125 Kč

ČSN EN 1015-11 (722400) - duben 2020 aktuální vydání

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku

230 Kč

ČSN EN 12004-2 (722469) - červenec 2018 aktuální vydání

Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 771-3 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

440 Kč

ČSN EN 771-4 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice

350 Kč

ČSN EN 771-5 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene

350 Kč

ČSN EN 772-10 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic

125 Kč

ČSN EN 772-11 (722635) - říjen 2011 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků

190 Kč

ČSN EN 772-14 (722635) - květen 2003 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 14: Stanovení vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene

190 Kč

ČSN EN 772-15 (722635) - únor 2001

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 15: Stanovení propustnosti vodních par pórobetonovými tvárnicemi

125 Kč

ČSN EN 772-2 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 2: Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů v betonových tvárnicích (vtiskem na papír)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.05t

190 Kč

ČSN EN 772-20 (722635) - únor 2001

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.05t

190 Kč

ČSN EN 772-6 (722635) - červen 2002

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 6: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu betonových tvárnic

125 Kč

ČSN EN 14437 (722685) - srpen 2005 aktuální vydání

Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro střešní systémy

350 Kč

ČSN 72 3000 (723000) - březen 1986

Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN EN 13369 ed. 2 (723001) - srpen 2019 aktuální vydání

Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

570 Kč

ČSN EN 16757 (723002) - srpen 2018 aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky

440 Kč

ČSN EN 13198 (723020) - březen 2004 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Uliční vybavení a zahradní výrobky

230 Kč

ČSN 72 3031 (723031) - leden 1989

Betonové panely pro tramvajové tratě s blokovou kolejnicí

125 Kč

ČSN EN 14991 (723050) - leden 2008

Betonové prefabrikáty - Základové prvky

340 Kč

ČSN EN 13224 (723051) - červen 2012 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky

350 Kč

ČSN EN 13225 (723052) - říjen 2013 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky

350 Kč

ČSN EN 13693 +A1 (723053) - březen 2010 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Speciální střešní prvky

550 Kč

ČSN EN 12737 +A1 (723054) - červenec 2008 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stájové rošty pro dobytek

340 Kč

ČSN EN 12843 (723055) - listopad 2005 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stožáry a sloupy

340 Kč

ČSN EN 12794 +A1 (723056) - březen 2008 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Základové piloty

440 Kč

ČSN EN 14474 (723057) - srpen 2005

Betonové prefabrikáty - Štěpkobeton - Požadavky a zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 13747 +A2 (723058) - září 2010

Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy

590 Kč

ČSN EN 13978-1 (723059) - únor 2006

Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové garáže - Část 1: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu

350 Kč

ČSN EN 1168 +A3 (723060) - květen 2012

Betonové prefabrikáty - Dutinové panely

570 Kč

ČSN EN 14844 +A2 (723061) - červen 2012

Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě

350 Kč

ČSN EN 14992 +A1 (723062) - leden 2013 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stěnové prvky

350 Kč

ČSN EN 15050 +A1 (723063) - říjen 2012 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Mostní prvky

550 Kč

ČSN EN 14843 (723064) - leden 2008

Betonové prefabrikáty - Schodiště

350 Kč

ČSN EN 15435 (723065) - duben 2009

Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice z obyčejného a lehkého betonu - Vlastnosti výrobku

440 Kč

ČSN EN 15498 (723066) - duben 2009

Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice ze štěpkobetonu - Vlastnosti výrobku

440 Kč

ČSN EN 15258 (723067) - říjen 2009

Betonové prefabrikáty - Prvky opěrných stěn

350 Kč

ČSN EN 15564 (723068) - říjen 2009

Betonové prefabrikáty - Beton s pojivem na bázi pryskyřice - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 13748-1 (723209) - červenec 2005 aktuální vydání

Teracové dlaždice - Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.05t

475 Kč

ČSN EN 13748-2 (723209) - červenec 2005 aktuální vydání

Teracové dlaždice - Část 2: Teracové dlaždice pro venkovní použití

440 Kč

ČSN EN 490 +A1 (723240) - leden 2020 aktuální vydání

Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku

350 Kč

ČSN EN 491 (723243) - leden 2012 aktuální vydání

Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Zkušební metody

340 Kč

ČSN 72 3376 (723376) - prosinec 1985

Betonové kabelové tvárnice. Technické požadavky

125 Kč

ČSN EN 1170-1 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 1: Stanovení tekutosti matrice "Zkouška tekutosti"

125 Kč

ČSN EN 1170-2 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 2: Stanovení obsahu vláken v čerstvém SVB "Zkouška vymýváním"

190 Kč

ČSN EN 1170-3 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 3: Stanovení obsahu vláken ve stříkaném SVB

125 Kč

ČSN EN 1170-4 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu "Zjednodušená zkouška pevnosti v tahu za ohybu"

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.06t

210 Kč

ČSN EN 1170-5 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu "Úplná zkouška pevnosti v tahu za ohybu"

190 Kč

ČSN EN 1170-6 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 6: Stanovení nasákavosti vodou a objemové hmotnosti v suchém stavu

125 Kč

ČSN EN 1170-7 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 7: Stanovení délkových změn vlivem vlhkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.06t

145 Kč

ČSN EN 1170-8 (723410) - říjen 2009

Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 8: Zkoušení trvanlivosti zkouškou v klimatických cyklech

190 Kč

ČSN EN 1169 (723411) - březen 2000

Prefabrikované betonové výrobky - Všeobecná pravidla pro výrobní kontrolu sklovláknobetonu

190 Kč

ČSN EN 14649 (723412) - leden 2006

Betonové prefabrikáty - Zkušební metoda pro určení stálosti pevnosti skleněných vláken v cementu a betonu (Zkouška SIC)

230 Kč

ČSN EN 15422 (723413) - duben 2009

Betonové prefabrikáty - Specifikace skleněných vláken pro výztuž malt a betonů

190 Kč

ČSN EN 15037-1 (723414) - duben 2009

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 1: Trámy

590 Kč

ČSN EN 15037-2 +A1 (723414) - říjen 2011 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 2: Betonové stropní vložky

350 Kč

ČSN EN 15037-3 +A1 (723414) - říjen 2011 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 3: Pálené stropní vložky

350 Kč

ČSN EN 15037-4 +A1 (723414) - prosinec 2013 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu

440 Kč

ČSN EN 15037-5 (723414) - říjen 2013

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění

550 Kč

ČSN EN 15191 (723415) - červenec 2010

Betonové prefabrikáty - Klasifikace funkčních vlastností sklovláknobetonu

230 Kč

ČSN EN 14650 (723430) - únor 2006

Betonové prefabrikáty - Obecná pravidla pro řízení výroby betonu s kovovými vlákny

125 Kč

ČSN EN 14651 +A1 (723431) - listopad 2008 aktuální vydání

Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost)

230 Kč

ČSN EN 14721 +A1 (723432) - listopad 2008 aktuální vydání

Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření obsahu vláken v čerstvém a ztvrdlém betonu

125 Kč

ČSN EN 14845-1 (723433) - březen 2008

Zkušební metody pro vlákna v betonu - Část 1: Referenční betony

190 Kč

ČSN EN 14845-2 (723433) - květen 2007

Zkušební metody pro vlákna do betonu - Část 2: Vliv na beton

125 Kč

ČSN EN 14889-1 (723434) - květen 2007

Vlákna do betonu - Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda

230 Kč

ČSN EN 14889-2 (723434) - květen 2007

Vlákna do betonu - Část 2: Polymerová vlákna - Definice, specifikace a shoda

230 Kč

ČSN 73 1200 (731200) - květen 1975

Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.87, Zb 3.90, Zc 4.91, Z4 5.94t

1 110 Kč

ČSN EN 1520 ed. 2 (731203) - srpen 2011 aktuální vydání

Prefabrikované dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyztužené nosnou a nenosnou výztuží

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.12t

895 Kč

ČSN EN 12602 (731221) - prosinec 2016 aktuální vydání

Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN 73 1289 (731289) - listopad 2011 aktuální vydání

Terminologie v oboru pórobetonu

570 Kč

ČSN EN 12350-1 (731301) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení

190 Kč

ČSN EN 12350-10 (731301) - říjen 2010

Zkouška čerstvého betonu - Část 10: Samozhutnitelný beton - Zkouška L-truhlíkem

190 Kč

ČSN EN 12350-11 (731301) - říjen 2010

Zkouška čerstvého betonu - Část 11: Samozhutnitelný beton - Zkouška segregace při prosévání

190 Kč

ČSN EN 12350-12 (731301) - říjen 2010

Zkouška čerstvého betonu - Část 12: Samozhutnitelný beton - Zkouška J-kroužkem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.18t

222 Kč

ČSN EN 12350-2 (731301) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím

190 Kč

ČSN EN 12350-3 (731301) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe

190 Kč

ČSN EN 12350-4 (731301) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti

190 Kč

ČSN EN 12350-5 (731301) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím

190 Kč

ČSN EN 12350-6 (731301) - červenec 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost

190 Kč

ČSN EN 12350-7 (731301) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody

340 Kč

ČSN EN 12350-8 (731301) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím

190 Kč

ČSN EN 12350-9 (731301) - říjen 2010

Zkoušení čerstvého betonu - Část 9: Samozhutnitelný beton - Zkouška V-nálevkou

125 Kč

ČSN EN 12390-1 (731302) - únor 2013 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy

190 Kč

ČSN EN 12390-10 (731302) - duben 2019

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci při atmosférické koncentraci oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12390-11 (731302) - říjen 2015

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 11: Stanovení odolnosti betonu proti chloridům, jednosměrná difuze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12390-12 (731302) - květen 2020

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 12: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci - Metoda zrychlené karbonatace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12390-13 (731302) - únor 2014

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12390-14 (731302) - říjen 2018

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12390-15 (731302) - říjen 2019

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 15: Adiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během jeho tvrdnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12390-16 (731302) - únor 2020

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 16: Stanovení smrštění betonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12390-17 (731302) - únor 2020

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 17: Stanovení dotvarování betonu tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12390-18 (731302) - červenec 2021

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 18: Stanovení koeficientu migrace chloridů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12390-2 (731302) - červenec 2020 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti

190 Kč

ČSN EN 12390-3 (731302) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles

230 Kč

ČSN EN 12390-4 (731302) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12390-5 (731302) - červenec 2020 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles

190 Kč

ČSN EN 12390-6 (731302) - červen 2010 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles

190 Kč

ČSN EN 12390-7 (731302) - červenec 2020 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.21t

210 Kč

ČSN EN 12390-8 (731302) - červenec 2020 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou

125 Kč

ČSN P CEN/TS 12390-9 (731302) - leden 2007

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - Odlupování

340 Kč

ČSN EN 12504-1 (731303) - březen 2021 nové vydání

Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku

190 Kč

ČSN EN 12504-2 (731303) - únor 2013 aktuální vydání

Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem

190 Kč

ČSN EN 12504-3 (731303) - září 2005

Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 3: Stanovení síly na vytržení

190 Kč

ČSN EN 12504-4 (731303) - březen 2005

Zkoušení betonu - Část 4: Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu

230 Kč

ČSN EN 14488-1 (731304) - únor 2006

Zkoušení stříkaného betonu - Část 1: Odběr vzorků čerstvého a ztvrdlého betonu

125 Kč

ČSN EN 14488-2 (731304) - březen 2007

Zkoušení stříkaného betonu - Část 2: Pevnost v tlaku mladého stříkaného betonu

190 Kč

ČSN EN 14488-3 (731304) - listopad 2006

Zkoušení stříkaného betonu - Část 3: Ohybová únosnost (při vzniku trhliny, mezní a zbytková) vláknobetonových trámcových zkušebních těles

190 Kč

ČSN EN 14488-4 +A1 (731304) - říjen 2008 aktuální vydání

Zkoušení stříkaného betonu - Část 4: Pevnost spojení u vývrtů v prostém tahu

125 Kč

ČSN EN 14488-5 (731304) - listopad 2006

Zkoušení stříkaného betonu - Část 5: Stanovení kapacity absorbované energie vláknobetonových deskových zkušebních těles

190 Kč

ČSN EN 14488-6 (731304) - únor 2007

Zkoušení stříkaného betonu - Část 6: Tloušťka betonu na podkladu

125 Kč

ČSN EN 14488-7 (731304) - listopad 2006

Zkoušení stříkaného betonu - Část 7: Obsah vláken ve vláknobetonu

125 Kč

ČSN P 73 1309 (731309) - září 2002

Použití koncepce souboru betonů při řízení výroby a kontrole shody betonu

440 Kč

TNI CEN/TR 17172 (731310) - květen 2019

Program testů za účelem validace standardizovaných metod stanovení průniku chloridů a karbonatace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN 73 1314 (731314) - únor 2002 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu

125 Kč

ČSN EN 1354 (731316) - březen 2006 aktuální vydání

Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

230 Kč

ČSN 73 1318 (731318) - červen 1986

Stanovení pevnosti betonu v tahu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.94, Z2 11.03t

222 Kč

ČSN EN 1521 (731318) - červenec 1998

Stanovení pevnosti v ohybu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

190 Kč

ČSN ISO 1920-10 (731319) - červenec 2016 aktuální vydání

Zkoušení betonu - Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku

190 Kč

ČSN 73 1320 (731320) - září 1987

Stanovení objemových změn betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

157 Kč

ČSN 73 1322 (731322) - leden 1968

Stanovení mrazuvzdornosti betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

157 Kč

ČSN 73 1323 (731323) - červen 1989

Stanovenie hmotnosti zložiek betónu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.05t

262 Kč

ČSN 73 1324 (731324) - září 1971

Stanovení obrusnosti betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

97 Kč

ČSN 73 1326 (731326) - prosinec 1984

Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

380 Kč

ČSN 73 1327 (731327) - září 1971

Stanovení sorbčních vlastností betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

97 Kč

ČSN 73 1328 (731328) - září 1971

Stanovení soudržnosti oceli s betonem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.78, Z2 11.03t

222 Kč

ČSN 73 1332 (731332) - únor 1985

Stanovení tuhnutí betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

157 Kč

ČSN 73 1333 (731333) - červen 1989

Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

262 Kč

ČSN EN 13577 (731345) - říjen 2007

Chemické působení na beton - Stanovení obsahu agresivního oxidu uhličitého ve vodě

190 Kč

ČSN P CEN/TS 14754-1 (731346) - listopad 2007

Ošetřovací prostředky - Zkušební metody - Část 1: Stanovení účinnosti zadržení vody běžnými ošetřovacími prostředky

190 Kč

TNI CEN/TR 15678 (731349) - květen 2009

Beton - Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, podzemních a povrchových vod - Zkušební metody pro nové nebo neověřené složky betonu a pro výrobu betonů

340 Kč

ČSN 73 1350 (731350) - srpen 2010

Zkoušení pórobetonu

230 Kč

ČSN EN 678 (731351) - září 1995

Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu

125 Kč

ČSN EN 1351 (731352) - červenec 1998

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu autoklávovaného pórobetonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.14t

360 Kč

ČSN EN 679 (731352) - březen 2006

Stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu

125 Kč

ČSN 73 1353 (731353) - srpen 2010

Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu

125 Kč

ČSN EN 1353 (731354) - červenec 1998

Stanovení vlhkosti autoklávovaného pórobetonu

125 Kč

ČSN 73 1355 (731355) - srpen 2010

Stanovení trvanlivosti pórobetonu

230 Kč

ČSN 73 1356 (731356) - srpen 2010

Stanovení délkových změn pórobetonu

190 Kč

ČSN EN 680 (731356) - srpen 2006 aktuální vydání

Stanovení smrštění autoklávovaného pórobetonu při vysychání

190 Kč

ČSN 73 1357 (731357) - srpen 2010

Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu

230 Kč

ČSN 73 1358 (731358) - srpen 2010

Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů

190 Kč

ČSN EN 989 (731359) - leden 1997

Stanovení soudržnosti mezi výztuží a autoklávovaným pórobetonem vytlačovací zkouškou

190 Kč

ČSN EN 990 (731360) - červen 2003 aktuální vydání

Zkušební metody pro ověření protikorozní ochrany výztuže v autoklávovaném pórobetonu a v mezerovitém betonu z pórovitého kameniva

190 Kč

ČSN EN 991 (731361) - leden 1997

Stanovení rozměrů prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců vyrobených z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

125 Kč

ČSN EN 992 (731362) - leden 1997

Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

125 Kč

ČSN EN 12269-1 (731363) - listopad 2000

Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 1: Krátkodobá zkouška

190 Kč

ČSN EN 12269-2 (731363) - srpen 2010 aktuální vydání

Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 2: Dlouhodobá zkouška

190 Kč

ČSN EN 1737 (731364) - květen 1999

Stanovení pevnosti ve smyku svařovaných spojů výztužných sítí nebo armokošů prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1352 (731365) - červenec 1998

Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

340 Kč

ČSN EN 1738 (731365) - květen 1999

Stanovení napětí v oceli nezatížených vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1355 (731366) - červenec 1998

Stanovení dotvarování tlakem autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

340 Kč

ČSN EN 1739 (731366) - září 2007 aktuální vydání

Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení v rovině dílce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15304 (731367) - srpen 2010 aktuální vydání

Stanovení odolnosti autoklávovaného pórobetonu proti zmrazování a rozmrazování

230 Kč

ČSN EN 1741 (731368) - květen 1999

Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení kolmém k rovině dílce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1742 (731369) - květen 1999

Stanovení pevnosti ve smyku mezi vrstvami vícevrstvých dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN 73 1370 (731370) - září 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 73 1371 (731371) - září 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Ultrazvuková impulzová metoda zkoušení betonu

190 Kč

ČSN 73 1372 (731372) - květen 2012 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Rezonanční metoda zkoušení betonu

230 Kč

ČSN 73 1373 (731373) - září 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu

230 Kč

ČSN EN 15361 (731374) - leden 2008

Určení vlivu ochranného protikorozního nátěru na kotevní únosnost příčného kotevního prutu u prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců z autoklávovaného pórobetonu

230 Kč

ČSN 73 1375 (731375) - prosinec 1971

Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.05t

382 Kč

ČSN 73 1376 (731376) - prosinec 1975

Radiografie betonových konstrukcí a dílců

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

372 Kč

ČSN EN 1008 (732028) - květen 2003

Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.04t

250 Kč

ČSN EN 1740 (732029) - květen 1999

Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při převážně podélném zatížení (svislé dílce)

190 Kč

ČSN EN 1356 (732032) - červenec 1998

Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při příčném zatížení

340 Kč

ČSN 73 2034 (732034) - prosinec 2013 aktuální vydání

Zatěžovací zkoušky pórobetonových stavebních dílců

230 Kč

ČSN 73 2035 (732035) - květen 1985

Zkoušení stavebních dílců na zatížení rázem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.94t, Z2 3.97t

387 Kč

ČSN 73 2045 (732045) - září 1986

Zjišťování hmotnosti stavebních dílců

125 Kč

ČSN 73 2054 (732054) - květen 2012 aktuální vydání

Zatěžovací zkoušky pórobetonových spínaných dílců

230 Kč

ČSN EN 12190 (732113) - srpen 1999

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt

125 Kč

ČSN EN 12189 (732119) - květen 2000

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení doby zpracovatelnosti

190 Kč

ČSN EN 12636 (732121) - květen 2000

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení soudržnosti spoje betonu s betonem

230 Kč

ČSN EN 13581 (732126) - březen 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení úbytku hmotnosti hydrofobizovaného betonu po střídavém působení mrazu a rozmrazovacích solí

190 Kč

ČSN EN 13395-3 (732133) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 3: Zkouška tekutosti (rozlití) správkových betonů

190 Kč

ČSN EN 14068 (732141) - srpen 2004

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení vodotěsnosti injektovaných trhlin bez pohybu v betonu

190 Kč

ČSN EN 1881 (732151) - červen 2007

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkoušení výrobků pro kotvení vytrhávací zkouškou

190 Kč

ČSN EN 1544 (732152) - červenec 2007

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení dotvarování výrobků z umělých pryskyřic (PC) pro kotvení výztužných prutů působením trvalého tahového zatížení

125 Kč

ČSN EN 14630 (732154) - červen 2008 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení hloubky zasažení karbonatací v zatvrdlém betonu pomocí fenolftaleinové metody

190 Kč

ČSN EN 14629 (732155) - červen 2008 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení obsahu chloridů v zatvrdlém betonu

190 Kč

ČSN EN 206 +A2 (732403) - červenec 2021

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

770 Kč

ČSN EN 206 +A2 (732403) - říjen 2021 nové vydání

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

590 Kč

ČSN P 73 2404 (732404) - leden 2016

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t

472 Kč

ČSN EN 445 (732408) - červenec 2011 aktuální vydání

Injektážní malta pro předpínací kabely - Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 446 (732409) - červenec 2011 aktuální vydání

Injektážní malta pro předpínací kabely - Postupy injektáže

230 Kč

ČSN EN 447 (732410) - červenec 2011 aktuální vydání

Injektážní malta pro předpínací kabely - Základní požadavky

190 Kč

TNI CEN/TR 16349 (732420) - únor 2014

Zásady pro stanovení podmínek k zabránění poruch v betonu v důsledku alkalicko-křemičité reakce (ASR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 14487-1 (732431) - srpen 2006

Stříkaný beton - Část 1: Definice, specifikace a shoda

350 Kč

ČSN EN 14487-2 (732431) - červen 2007

Stříkaný beton - Část 2: Provádění

230 Kč

ČSN P 73 2450 (732450) - červen 2015

Vláknobeton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

340 Kč

ČSN P 73 2451 (732451) - červen 2015

Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.17t

222 Kč

ČSN P 73 2452 (732452) - červen 2015

Vláknobeton - Zkoušení ztvrdlého vláknobetonu

340 Kč

ČSN EN 1857 (734208) - říjen 2010 aktuální vydání

Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky

440 Kč

ČSN EN 1858 +A1 (734209) - leden 2012 aktuální vydání

Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice

440 Kč

ČSN 73 6172 (736172) - říjen 1994

Odběr, měření a zkoušení vzorků z krytu cementobetonové vozovky

125 Kč

ČSN 73 6174 (736174) - říjen 1994

Stanovení modulu pružnosti a přetvárnosti betonu ze zkoušky v tahu ohybem

125 Kč

ČSN EN 13230-1 (736365) - leden 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 13230-2 (736365) - leden 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce

340 Kč

ČSN EN 13230-3 (736365) - leden 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce

340 Kč

ČSN EN 13230-4 (736365) - leden 2017

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2022 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 13230-4 +A1 (736365) - srpen 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce

32 Kč

ČSN EN 13230-5 (736365) - únor 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky

190 Kč

ČSN EN 13230-6 (736365) - listopad 2020

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 6: Konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč