ČSN 73 1376 (731376)

Radiografie betonových konstrukcí a dílců

Objednat


Cena: 372 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro zjišťování plochy, tvaru a množství výztuže v železobetonových konstrukcích a konstrukcích z předepjatého betonu. Slouží rovněž pro zjišťování makrostrukturálních defektů a vad těchto konstrukcí. Vedle stručných všeobecných požadavků jsou velmi podrobně normalizovány techniky zkoušení,včetně záznamů a dokladů o zkouškách. Je připojena kapitola V. týkající se oprávněnosti osob k radiografickému zkoušení a bezpečnosti práce. Jde v podstatě o dva články, které odkazují na ČSN 34 1725 a ČSN 34 1730 a vyhl. č. 59/1972 Sb. Za pozornost stojí odkaz na Směrnice CDS 2/73 (Zpravodaj FMHS č. 6/1973), podle nichž se provádí přezkušování znalostí osob. ČSN 73 1376 byla schválena 17.12.1975 a nabyla účinnosti od 1.1.1978 .

Označení ČSN 73 1376 (731376)
Katalogové číslo 5553
Cena 340 Kč340
Datum schválení 17. 12. 1975
Datum účinnosti 1. 1. 1978
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A5
EAN kód 8590963055534
Změny a opravy Z1 11.03t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 13 76
  • ČSN 731376
  • ČSN 73 13 76 : 1975
  • ČSN 731376:1975
  • ČSN 73 1376:1975