ICS 91.080.40 - Betonové konstrukce

ČSN 01 3481 (013481) - září 1987

Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.98t, Z2 10.00t

654 Kč

ČSN EN 14038-1 (038343) - říjen 2016

Elektromagnetická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 1: Realkalizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 73 0001-2 (730001) - květen 2003

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 2: Betonové konstrukce

230 Kč

ČSN 73 0042 (730042) - duben 2012

Tlaky čerstvého betonu na svislé konstrukce bednění

230 Kč

ČSN EN 13381-3 (730858) - září 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky

550 Kč

ČSN 73 1201 (731201) - září 2010

Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

570 Kč

ČSN EN 1992-1-1 (731201) - listopad 2006 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.09t, Z1 3.10t, Oprava 2 6.11t, Z2 7.11t, A1 11.15t, Z3 5.16t, Z4 11.19t

2 094 Kč

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (731201) - listopad 2019 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

1 530 Kč

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (731201) - listopad 2020 nové vydání

Národní příloha - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1992-1-2 (731201) - listopad 2006 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.09t, A1 3.20t

1 144 Kč

ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A (731201) - květen 2015

National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1992-3 (731201) - listopad 2007 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.10t

372 Kč

ČSN EN 1992-3/NA ed. A (731201) - červenec 2011

National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN 73 1208 (731208) - září 2010

Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

350 Kč

ČSN EN 1992-4 (731220) - říjen 2018

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

945 Kč

TNI CEN/TR 17079 (731225) - květen 2019

Navrhování kotvení do betonu - Staticky neurčité nenosné systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

TNI CEN/TR 17080 (731226) - květen 2019

Navrhování kotvení do betonu - Upevňovací lišty - Doplňující pravidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI CEN/TR 17081 (731227) - květen 2019

Navrhování kotvení do betonu - Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 13791 (731303) - únor 2020 aktuální vydání

Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 989 (731359) - leden 1997

Stanovení soudržnosti mezi výztuží a autoklávovaným pórobetonem vytlačovací zkouškou

190 Kč

ČSN EN 991 (731361) - leden 1997

Stanovení rozměrů prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců vyrobených z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

125 Kč

ČSN EN 992 (731362) - leden 1997

Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

125 Kč

ČSN EN 12269-1 (731363) - listopad 2000

Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 1: Krátkodobá zkouška

190 Kč

ČSN EN 12269-2 (731363) - srpen 2010 aktuální vydání

Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 2: Dlouhodobá zkouška

190 Kč

ČSN 73 1376 (731376) - prosinec 1975

Radiografie betonových konstrukcí a dílců

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

372 Kč

ČSN 73 1380 (731380) - leden 2007

Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování - Porušení vnitřní struktury

350 Kč

ČSN EN 1994-1-1 (731470) - srpen 2006 aktuální vydání

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.10t, Z1 3.10t, Z2 1.11t, Z3 2.11t

919 Kč

ČSN EN 1994-1-1 ed. 2 (731470) - únor 2011

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

770 Kč

ČSN EN 1994-1-1/NA ed. A (731470) - leden 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1994-1-2 (731470) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.07t, Oprava 2 2.09t, Z1 3.10t, A1 7.14t

907 Kč

ČSN EN 1994-1-2/NA ed. A (731470) - leden 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

ČSN 73 2011 (732011) - květen 2012 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí

340 Kč

ČSN EN 1504-1 (732101) - leden 2006 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 1: Definice

190 Kč

ČSN EN 1504-10 (732101) - únor 2018 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 1504-2 (732101) - březen 2006 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu

440 Kč

ČSN EN 1504-3 (732101) - srpen 2006

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce

350 Kč

ČSN EN 1504-4 (732101) - březen 2006 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 4: Konstrukční spojování

340 Kč

ČSN EN 1504-5 (732101) - duben 2014 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 5: Injektáž betonu

350 Kč

ČSN EN 1504-6 (732101) - květen 2007

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 6: Kotvení výztužných ocelových prutů

230 Kč

ČSN EN 1504-7 (732101) - duben 2007

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 7: Ochrana výztuže proti korozi

230 Kč

ČSN EN 1504-8 ed. 2 (732101) - listopad 2016 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a AVCP - Část 8: Kontrola kvality a posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1504-9 (732101) - říjen 2009

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 9: Obecné zásady pro používání výrobků a systémů

340 Kč

ČSN EN 1770 (732111) - červen 1999

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení součinitele teplotní roztažnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 1543 (732112) - červen 1999

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení vývoje tahové pevnosti polymerů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1799 (732114) - srpen 1999

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkoušky pro stanovení vhodnosti adheziv pro použití na povrch betonu

190 Kč

ČSN EN 1542 (732115) - únor 2000

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou

190 Kč

ČSN EN 1766 ed. 2 (732116) - květen 2017 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Referenční betony pro zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1767 (732117) - květen 2000

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Infračervená analýza

190 Kč

ČSN EN 12188 (732118) - květen 2000

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Charakterizace adheziv stanovením soudržnosti oceli s ocelí

190 Kč

ČSN EN 12189 (732119) - květen 2000

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení doby zpracovatelnosti

190 Kč

ČSN EN 12615 (732120) - květen 2000

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení pevnosti v šikmém smyku

190 Kč

ČSN EN 12192-1 (732122) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Granulometrická analýza - Část 1: Zkušební metoda pro suché složky suchých maltových směsí

190 Kč

ČSN EN 12192-2 (732122) - květen 2000

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Granulometrická analýza - Část 2: Zkušební metoda pro plniva polymerních adheziv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 1877-1 (732123) - květen 2001

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Reaktivní funkční skupiny epoxidových pryskyřic - Část 1: Stanovení epoxidového ekvivalentu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1877-2 (732123) - květen 2001

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Reaktivní funkční skupiny epoxidových pryskyřic - Část 2: Stanovení aminového čísla pomocí stupně celkové zásaditosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 13579 (732124) - březen 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkouška hydrofobní impregnace sušením

190 Kč

ČSN EN 13580 (732125) - březen 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Absorpce vody a odolnost hydrofobních impregnací proti alkáliím

190 Kč

ČSN EN 13581 (732126) - březen 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení úbytku hmotnosti hydrofobizovaného betonu po střídavém působení mrazu a rozmrazovacích solí

190 Kč

ČSN EN 13687-1 (732127) - listopad 2002

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 1: Teplotní cyklování s ponořením do rozmrazovacího solného roztoku

190 Kč

ČSN EN 13687-2 (732127) - listopad 2002

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 2: Teplotní cyklování s náporovým skrápěním (teplotní šok)

190 Kč

ČSN EN 13687-3 (732127) - listopad 2002

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 3: Teplotní cyklování bez ponoření do rozmrazovacího solného roztoku

190 Kč

ČSN EN 13687-4 (732127) - listopad 2002

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 4: Teplotní cyklování za sucha

190 Kč

ČSN EN 13687-5 (732127) - listopad 2002

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 5: Odolnost vůči teplotnímu šoku

190 Kč

ČSN EN 12617-1 (732128) - prosinec 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 1: Stanovení lineárního smrštění polymerů a systémů povrchové ochrany

125 Kč

ČSN EN 12617-3 (732128) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 3: Stanovení počátečního lineárního smrštění pro adheziva

190 Kč

ČSN EN 12617-4 (732128) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 4: Stanovení smršťování a rozpínání

230 Kč

ČSN EN 13057 (732129) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení odporu ke kapilární absorpci

230 Kč

ČSN EN 13294 (732130) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení doby tuhnutí

190 Kč

ČSN EN 13412 (732131) - září 2007 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti v tlaku

190 Kč

ČSN EN 13733 (732132) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení trvanlivosti adheziv

230 Kč

ČSN EN 13395-1 (732133) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 1: Zkouška tekutosti thixotropních malt

190 Kč

ČSN EN 13395-2 (732133) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 2: Zkouška tekutosti injektážních směsí nebo malt

190 Kč

ČSN EN 13395-3 (732133) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 3: Zkouška tekutosti (rozlití) správkových betonů

190 Kč

ČSN EN 13395-4 (732133) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 4: Použití správkové malty na podhledové povrchy

190 Kč

ČSN EN 13894-1 (732134) - srpen 2004

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení únavové pevnosti při dynamickém zatěžování - Část 1: Během vytvrzování

190 Kč

ČSN EN 13894-2 (732134) - duben 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení únavy při dynamickém zatížení - Část 2: Po ztvrdnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13062 (732135) - prosinec 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tixotropie výrobků pro ochranu výztuže

190 Kč

ČSN EN 13584 (732136) - srpen 2004 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení dotvarování tlakem správkových výrobků

230 Kč

ČSN EN 12618-1 (732137) - květen 2004

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 1: Přilnavost a protažení injektážních výrobků s omezenou tažností

230 Kč

ČSN EN 12618-2 (732137) - březen 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení soudržnosti injektážních výrobků, s nebo bez teplotních cyklů - Soudržnost odtrhovou zkouškou

230 Kč

ČSN EN 12618-3 (732137) - březen 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 3: Stanovení soudržnosti injektážních výrobků, s nebo bez teplotních cyklů - Metoda šikmého smyku

230 Kč

ČSN EN 13529 (732138) - květen 2004

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení odolnosti vůči silnému chemickému napadení

230 Kč

ČSN EN 12637-1 (732139) - květen 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost výrobků pro injektování - Část 1: Slučitelnost s betonem

190 Kč

ČSN EN 12637-3 (732139) - duben 2005 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost výrobků pro injektování - Část 3: Vliv výrobků pro injektování na elastomerové vložky v betonu

125 Kč

ČSN EN 13578 (732140) - srpen 2004

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost s mokrým betonem

190 Kč

ČSN EN 14068 (732141) - srpen 2004

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení vodotěsnosti injektovaných trhlin bez pohybu v betonu

190 Kč

ČSN EN 13295 (732142) - leden 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení odolnosti proti karbonataci

230 Kč

ČSN EN 13396 (732143) - leden 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Měření průniku chloridových iontů

190 Kč

ČSN EN 1771 (732144) - březen 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení injektovatelnosti a zkouška v příčném tahu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.07t

250 Kč

ČSN EN 14406 (732145) - březen 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení součinitele expanze a vývoje expanze

125 Kč

ČSN EN 14497 (732146) - březen 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení stability při filtraci

190 Kč

ČSN EN 14498 (732147) - březen 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Změny objemu a hmotnosti injektážních výrobků po cyklech vysoušení a uložení ve vodě

125 Kč

ČSN EN 12614 (732149) - červen 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení teploty skelného přechodu polymerů

190 Kč

ČSN EN 15184 (732150) - květen 2007

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Smyková soudržnost mezi ocelí s nátěrem a betonem (vytrhávací zkouška)

190 Kč

ČSN EN 15183 (732153) - září 2007 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkouška ochrany proti korozi

190 Kč

ČSN EN 13670 (732400) - červen 2010

Provádění betonových konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.11t

570 Kč

ČSN 73 2401 (732401) - srpen 1986

Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.88, Z2 4.95t, Z3 4.98t, Z4 1.06t

892 Kč

ČSN 73 2480 (732480) - březen 1994

Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.03t

295 Kč

ČSN EN 1992-2 (736208) - květen 2007 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.09t, Z1 3.10t, Z2 1.14t

767 Kč

ČSN EN 1992-2/NA ed. A (736208) - říjen 2014 aktuální vydání

National Annex – Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 2: Concrete bridges – Design and detailing rules

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1994-2 (736210) - únor 2007 aktuální vydání

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.09t

610 Kč

ČSN EN 1994-2/NA ed. A (736210) - leden 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN 74 2870 (742870) - říjen 1973

Ocelové kotvy pro kotvení kabelů konstrukcí z dodatečně předpjatého betonu

230 Kč

ČSN EN 13391 (742871) - září 2004

Mechanické zkoušky pro systémy dodatečného předpínání

340 Kč

ČSN P 74 2871 (742871) - duben 2012 aktuální vydání

Systémy dodatečného předpínání - Všeobecné požadavky a zkoušení

550 Kč

ČSN EN 523 (742880) - prosinec 2003 aktuální vydání

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Terminologie, požadavky, řízení jakosti

230 Kč

ČSN EN 524-1 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 1: Stanovení tvaru a rozměrů

125 Kč

ČSN EN 524-2 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 2: Stanovení chování při ohýbání

125 Kč

ČSN EN 524-3 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 3: Zkouška střídavým ohýbáním

125 Kč

ČSN EN 524-4 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 4: Stanovení pevnosti při příčném zatížení

125 Kč

ČSN EN 524-6 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 6: Stanovení nepropustnosti (Stanovení průsaku vody)

125 Kč