ICS 91.080 - Stavební konstrukce

ČSN 73 0020 (730020) - duben 2010 aktuální vydání

Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd

230 Kč

ČSN 73 0032 (730032) - leden 2020 aktuální vydání

Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů

440 Kč

ČSN 73 0037 (730037) - listopad 1990

Zemní tlak na stavební konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.98t, Z1 7.10t

602 Kč

ČSN 73 0080 (730080) - srpen 1985

Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví

190 Kč

ČSN 73 0081 (730081) - prosinec 1985

Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia

125 Kč

ČSN 73 0202 (730202) - březen 1995 aktuální vydání

Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

190 Kč

ČSN 73 0205 (730205) - březen 1995

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

230 Kč

ČSN 73 0210-1 (730210) - prosinec 1992

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

190 Kč

ČSN 73 0212-1 (730212) - říjen 1996

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 73 0212-7 (730212) - prosinec 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická regulace

440 Kč

ČSN 73 0405 (730405) - prosinec 1997 aktuální vydání

Měření posunů stavebních objektů

190 Kč

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821) - květen 2007 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

230 Kč

ČSN 73 1004 (731004) - červenec 2020

Navrhování základových konstrukcí - Stanovení požadavků pro výpočetní metody

570 Kč

ČSN 73 1601 (731601) - únor 1987

Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování

230 Kč

ČSN 73 2030 (732030) - květen 2019 aktuální vydání

Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí

230 Kč

ČSN 73 2044 (732044) - květen 2019 aktuální vydání

Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí

230 Kč

ČSN 73 2520 (732520) - březen 1993

Drsnost povrchů stavebních konstrukcí

125 Kč

ČSN 73 2577 (732577) - duben 1981

Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu

65 Kč

ČSN 73 2578 (732578) - duben 1981

Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí

65 Kč

ČSN 73 2579 (732579) - duben 1981

Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí

65 Kč

ČSN 73 2580 (732580) - duben 1981

Zkouška prostupu vodních par povrchovou úpravou stavebních konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.00t

157 Kč

ČSN 73 2581 (732581) - srpen 1983

Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním změnám

125 Kč

ČSN 73 2582 (732582) - srpen 1983

Zkouška otěruvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí

65 Kč