ICS 91.100 - Stavební materiály

ČSN 72 7010 (727010) - červenec 1988

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.95t

255 Kč

ČSN 72 7013 (727013) - prosinec 1994

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda koule

230 Kč

ČSN 72 7030 (727030) - červen 1973

Stanovení součinitele difúze vodní páry stavebních materiálů. Všeobecná část

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.00t

222 Kč

ČSN 73 0822 (730822) - září 1986

Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

125 Kč

ČSN 73 0863 (730863) - únor 1991

Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.14t

262 Kč
foo