ČSN 73 1375 (731375)

Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti

Objednat


Cena: 382 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a objemové vlhkosti stavebních materiálů, dílců, konstrukcí a zemin, při čemž měření objemové hmotnosti je založeno na rozptylu a absorpci záření gama a měření vlhkosti je založeno na moderaci rychlých neutronů atomy vodíku. Vedle všeobecných požadavků jsou normalizovány údaje pro hloubkové a povrchové detekční jednotky, pro jednotky s přímým zeslabením a pro kombinované detekční jednotky. Je připojena kapitola VIII. "Bezpečnost práce" v níž jsou normalizovány některé obecné předpoklady pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením včetně odkazů na ČSN 34 1730 a vyhl. č. 59/1972 Sb. Údaje normy jsou doplněny přílohami s schematickými obrazy detekčních jednotek a vzorem záznamu o zkoušení. ČSN 73 1375 byla schválena 29.12.1971 a nabyla účinnosti od 1. 4 1973 .

Označení ČSN 73 1375 (731375)
Katalogové číslo 5552
Cena 350 Kč350
Datum schválení 29. 12. 1971
Datum účinnosti 1. 4. 1973
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A5
EAN kód 8590963055527
Změny a opravy Z1 4.05t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 13 75
  • ČSN 731375
  • ČSN 73 13 75 : 1971
  • ČSN 731375:1971
  • ČSN 73 1375:1971