Třída 7312 - Betonové konstrukce, navrhování

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 1200 (731200) - květen 1975

Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.87, Zb 3.90, Zc 4.91, Z4 5.94t

1 110 Kč

ČSN 73 1201 (731201) - září 2010

Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

570 Kč

ČSN EN 1992-1-1 (731201) - listopad 2006 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.09t, Z1 3.10t, Oprava 2 6.11t, Z2 7.11t, A1 11.15t, Z3 5.16t, Z4 11.19t

2 094 Kč

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (731201) - listopad 2019 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

1 530 Kč

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (731201) - listopad 2020 aktuální vydání

Národní příloha - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1992-1-2 (731201) - listopad 2006 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.09t, A1 3.20t

1 144 Kč

ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A (731201) - květen 2015 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1992-3 (731201) - listopad 2007 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.10t

372 Kč

ČSN EN 1992-3 NA ed. A (731201) - červenec 2011

National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1520 ed. 2 (731203) - srpen 2011 aktuální vydání

Prefabrikované dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyztužené nosnou a nenosnou výztuží

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.12t

895 Kč

ČSN 73 1208 (731208) - září 2010

Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

350 Kč

ČSN EN 1992-4 (731220) - listopad 2021 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu

770 Kč

ČSN EN 12602 (731221) - prosinec 2016 aktuální vydání

Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

TNI CEN/TR 17079 (731225) - květen 2019

Navrhování kotvení do betonu - Staticky neurčité nenosné systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

TNI CEN/TR 17080 (731226) - květen 2019

Navrhování kotvení do betonu - Upevňovací lišty - Doplňující pravidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI CEN/TR 17081 (731227) - květen 2019

Navrhování kotvení do betonu - Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 73 1289 (731289) - listopad 2011 aktuální vydání

Terminologie v oboru pórobetonu

570 Kč
foo