ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (731201) Aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
24 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 1 530 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (73 1201)

(1)P Eurokód 2 se používá pro navrhování konstrukcí pozemních a inženýrských staveb z prostého, železového a předpjatého betonu. Splňuje zásady a požadavky týkající se bezpečnosti a použitelnosti konstrukcí a zásady pro jejich navrhování a prověřování, které jsou dány v EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí.
(2)P Eurokód 2 se týká pouze požadavků na únosnost, použitelnost, trvanlivost a požární odolnost betonových konstrukcí. Další požadavky, např. požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci, se zde neuvažují.
(3) Předpokládá se, že Eurokód 2 bude používán společně s těmito dokumenty:
EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí
hEN´s Stavební výrobky souvisící s betonovými konstrukcemi
ENV 13670 Provádění betonových konstrukcí
EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí
EN 1998 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení, pokud jsou betonové konstrukce stavěny v seismických oblastech.
(4)P Eurokód 2 se dělí na následující části:
Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Část 2: Železobetonové a předpjaté betonové mosty
Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

Označení ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (731201)
Katalogové číslo 507748
Cena 1 530 Kč1530
Datum schválení 1. 11. 2019
Datum účinnosti 1. 12. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 208 stran formátu A4
EAN kód 8596135077489
Tato norma nahradila ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (731201) z července 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (731201)
Národní příloha - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

ČSN EN 1992-3 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN EN 1992-3 NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures

foo