ČSN EN 1992-3 (731201) Aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN EN 1992-3 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 372 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma doplňuje základní část Eurokódu 2, tedy ČSN EN 1992-1-1 o speciální požadavky pro navrhování nádrží na kapaliny a zásobníků na sypké materiály. Její ustanovení je možné použít i pro jiné typy konstrukcí než jsou nádrže nebo zásobníky sloužící k zadržování materiálů. Ustanovení této části EN platí pro konstrukce na skladování za běžných teplot a pro skladované materiály, které nejsou hodnoceny jako nebezpečné, jejichž případný průsak nemůže způsobit vážná zdravotní nebo bezpečnostní rizika.
Základní normu doplňuje tato Část 3 zejména v oblasti vlastností betonu za nízkých teplot. Nově se zavádí klasifikace nepropustnosti a na ní navazující požadavky pro omezení trhlin v konstrukci. Pro omezení šířky trhlin bez přímého výpočtu uvádí Část 3 grafy pro určení maximálních průměrů prutů a maximální vzdálenosti prutů jako náhradu příslušných tabulek v základní Části 1-1.
Čtyři informativní přílohy uvádějí postupy a vztahy k určení účinku teploty na vlastnosti betonu ( příloha K), k výpočtu přetvoření a napětí při namáhání omezením vynucených přetvoření (příloha L), pro výpočet trhlin v důsledku omezení vynucených přetvoření (M) a ustanovení pro dilatační spáry (N).
V Národní příloze se upřesňují národně stanovené parametry ve čtyřech článcích normy. Národní příloha současně uvádí a cituje platné české právní předpisy pro konstrukce určené pro styk s pitnou vodou, resp. s potravinami. Národní vysvětlivky v příloze pak uvádí vztah tříd nepropustnosti podle Části 3 a odpovídajících skupin nádrží pro zkoušku vodotěsnosti podle ČSN 75 0905.

Označení ČSN EN 1992-3 (731201)
Katalogové číslo 79273
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 2007
Datum účinnosti 1. 12. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963792736
Změny a opravy Z1 3.10t
Tato norma nahradila ČSN 73 1208 (731208) z září 1986
ČSN P ENV 1992-4 (731212) z února 2000
ČSN EN 1992-3 (731201) z prosince 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1997-1 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1991-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

ČSN EN 1990 (730002)
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-5 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

Další příbuzné normy

ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (731201)
Národní příloha - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

ČSN EN 1992-3 NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures

ČSN EN 1992-4 (731220)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu

ČSN EN 1992-4 NA ed. A (731220)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete

ČSN EN 1992-2 (736208)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady

ČSN EN 1992-2 NA ed. A (736208)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 2: Concrete bridges - Design and detailling rules

foo