ČSN EN 1992-4 (731220) Aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu

ČSN EN 1992-4 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1992-4 (73 1220)

Tato evropská norma poskytuje metodu návrhu kotvení (připojení nosných a nenosných prvků k nosným dílcům), která se používají k přenosu zatížení do betonu. Tato návrhová metoda využívá fyzikální modely, které jsou založeny na kombinaci zkoušek a numerické analýzy v souladu s EN 1990: 2002, 5.2.
Doplňující pravidla pro přenos zatížení kotev do podpor betonových prvků jsou uvedena v EN 1992-1-1 a příloze A této EN.
Prostředky, zabudované do betonových prefabrikátů během výroby, za podmínek řízení výroby a s odpovídající výztuží, určené k použití pouze během dočasných situací pro zvedání a manipulaci, jsou zahrnuty do CEN/TR 15728.
Tato EN je určena pro aplikace související s bezpečností, u kterých může porušení kotvení způsobit kolaps konstrukce nebo její části, ohrožení lidských životů nebo může vést k významným ekonomickým ztrátám. V této souvislosti EN zahrnuje také nenosné prvky.
Podepření kotevní desky může být staticky určité nebo staticky neurčité. Každé podepření se může skládat z jedné kotvy nebo ze skupiny kotev.
Tato EN platí pro použití, na která se vztahuje soubor EN 1992. Pro použití, která podléhají zvláštnímu posouzení, např. atomové elektrárny nebo konstrukce pro civilní obranu, je nutná úprava.
Tato EN se nezabývá návrhem kotevní desky. Pravidla návrhu kotevní desky splňující požadavky na kotevní desku podle této EN jsou uvedena v příslušných normách.
Tento dokument vychází z charakteristických únosností a vzdáleností, které jsou uvedeny v evropské technické specifikaci výrobku (viz příloha E). V evropské technické specifikaci výrobku by měly být uvedeny alespoň charakteristiky uvedené v příloze E pro odpovídající podmínky zatížení poskytující základ pro návrhové metody uvedené v této EN.

Označení ČSN EN 1992-4 (731220)
Katalogové číslo 513430
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 11. 2021
Datum účinnosti 1. 12. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 110 stran formátu A4
EAN kód 8596135134304
Tato norma nahradila ČSN EN 1992-4 (731220) z října 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (731201)
Národní příloha - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

ČSN EN 1992-3 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN EN 1992-3 NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures

ČSN EN 1992-4 NA ed. A (731220)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete

ČSN EN 1992-2 (736208)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady

ČSN EN 1992-2 NA ed. A (736208)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 2: Concrete bridges - Design and detailling rules

foo