ČSN EN 1992-2 (736208) Aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady

ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 892 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1992-2 (73 6208) přejímá evropskou normu EN 1992-2:2005 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady, včetně jejích příloh A až QQ. Nahrazuje předběžnou normu ČSN P ENV 1992 -2:1998 (73 6208) Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty včetně národního aplikačního dokumentu, které budou zrušeny po zavedení příslušného souboru Eurokódu, nejpozději do března 2010.
Součástí ČSN EN 1992-2 je národní příloha NA k EN 1992-2, která určuje národně stanovené parametry (NSP) platné pro území České republiky.

Označení ČSN EN 1992-2 (736208)
Katalogové číslo 77901
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 5. 2007
Datum účinnosti 1. 6. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 90 stran formátu A4
EAN kód 8590963779010
Změny a opravy Oprava 1 10.09t, Z1 3.10t, Z2 1.14t, Z3 8.23t
Tato norma nahradila ČSN 73 6207 (736207) z října 1993
ČSN P ENV 1992-2 (736208) z listopadu 1998
ČSN 73 6206 (736206) z března 1971
ČSN EN 1992-2 (731201) z června 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1991-2 (736203)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

ČSN EN 1993-1-1 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1994-2 (736210)
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty

ČSN EN 1991-1-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

Další příbuzné normy

ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (731201)
Národní příloha - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

ČSN EN 1992-3 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN EN 1992-3 NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures

ČSN EN 1992-4 (731220)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu

ČSN EN 1992-4 NA ed. A (731220)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete

ČSN EN 1992-2 NA ed. A (736208)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 2: Concrete bridges - Design and detailling rules

Tuto normu naleznete v kategorii Eurokódy

foo