ČSN EN 1991-2 (736203) Aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 1 714 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1991-2 přejímá evropskou normu EN 1991-2:2003 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: - Zatížení mostů dopravou včetně jejích příloh A až H. Nahradí předběžnou normu ČSN P ENV 1991-3:1997 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení mostů dopravou včetně jejího národního aplikačního dokumentu, která bude zrušena po zavedení příslušného souboru EN Eurokódů, nejpozději do března 2010. Součástí ČSN EN 1991-2 je národní příloha NA, která určuje národně stanovené parametry (NSP) platné pro území České republiky. ČSN EN 1991-2 definuje užitná zatížení (modely a reprezentativní hodnoty) od provozu na pozemních komunikacích, od chodců a od kolejové dopravy, která zahrnují případné dynamické účinky, odstředivé síly, brzdné a rozjezdové síly a zatížení v mimořádných návrhových situacích. Užitná zatížení definovaná v ČSN EN 1991-2 jsou určena pro navrhování nových mostů, včetně pilířů, opěr, mostních křídel, apod. a jejich základových konstrukcí. Modely zatížení a hodnoty uvedené v ČSN EN 1991-2 se mají použít pro navrhování opěrných zdí přiléhajících k pozemním komunikacím a železničním tratím.
Kapitola 1 uvádí definice a značky.
Kapitola 2 stanoví zásady zatížení pro mosty pozemních komunikací, lávky pro chodce (nebo cyklisty) a pro drážní mosty.
Kapitola 3 se zabývá návrhovými situacemi a uvádí pokyny pro současné působení modelů dopravních zatížení a pro kombinace s nedopravními zatíženími.
Kapitola 4 stanoví:
- užitná zatížení (modely a reprezentativní hodnoty) od dopravních zatížení na mostech pozemních komunikací a podmínky pro jejich vzájemné kombinace a pro jejich kombinace se zatížením od chodců a cyklistů (viz kapitola 5);
- jiná zatížení specifická pro navrhování mostů pozemních komunikací.
Kapitola 5 stanoví:
- užitná zatížení (modely a reprezentativní hodnoty) na chodnících, cyklistických pruzích a lávkách pro chodce;
- jiná zatížení specifická pro navrhování lávek pro chodce.
Kapitoly 4 a 5 také stanoví zatížení přenášená do konstrukce záchytným systémem pro vozidla a/nebo zábradlím.
Kapitola 6 stanoví:
- užitná zatížení od kolejové dopravy na mostech;
- jiná zatížení specifická pro navrhování drážních mostů a konstrukcí přiléhajících k železniční trati.

Označení ČSN EN 1991-2 (736203)
Katalogové číslo 73339
Cena 1 100 Kč1100
Datum schválení 1. 7. 2005
Datum účinnosti 1. 8. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 152 stran formátu A4
EAN kód 8590963733395
Změny a opravy Z1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 1 1.11t, Z3 10.12t, Z4 11.15t, Z5 12.17t
Tato norma nahradila ČSN P ENV 1991-3 (736203) z dubna 1997
ČSN 73 6203 (736203) z června 1986
ČSN EN 1991-2 (736203) z března 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1992-2 (736208)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady

ČSN EN 1993-2 (736205)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty

ČSN EN 1991-1-5 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

ČSN EN 1991-1-6 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

ČSN EN 1990 (730002)
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

Další příbuzné normy

ČSN EN 1991-1-1 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-1 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings

ČSN EN 1991-1-2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire

ČSN EN 1991-1-3 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1- 3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads

ČSN EN 1991-1-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-4 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind loads

ČSN EN 1991-1-5 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

ČSN EN 1991-1-5 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions

ČSN EN 1991-1-6 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

ČSN EN 1991-1-6 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution

ČSN EN 1991-1-7 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení

ČSN EN 1991-1-7 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions

ČSN EN 1991-3 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

ČSN EN 1991-3 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery

ČSN EN 1991-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

ČSN EN 1991-4 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

ČSN EN 1991-4 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks

ČSN EN 1991-2 ed. 2 (736203)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

ČSN EN 1991-2 NA ed. A (736203)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges

Tuto normu naleznete v kategorii Eurokódy

foo