ČSN EN 1991-1-1 (730035)

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 557 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Anotace ČSN EN 1991-1-1 uvádí pokyny pro navrhování a zatížení pro navrhování konstrukcí pozemních a inženýrských staveb včetně některých geotechnických hledisek, a to pro objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů, vlastní tíhy stavebních prvků a pro užitná zatížení pozemních staveb. ČSN EN 1991-1-1 uvádí nominální hodnoty objemové tíhy určitých stavebních materiálů, některých materiálů pro mosty a skladovaných materiálů. Pro některé materiály jsou kromě toho uvedeny úhly vnitřního tření. Jsou zde poskytnuty metody pro stanovení charakteristických hodnot vlastní tíhy staveb. ČSN EN 1991-1-1 uvádí charakteristické hodnoty užitných zatížení stropních a střešních konstrukcí podle kategorií zatěžovaných ploch pozemních staveb. Jedná se o plochy obytné, společenské, obchodní a administrativní, garáže a dopravní plochy pro vozidla, plochy pro skladování a průmyslové činnosti, střechy a plochy pro přistávání vrtulníků. V ČSN EN 1991-1-1 jsou také uvedeny vodorovné síly pro zábradlí a dělicí stěny a doplňující pokyny pro svodidla v garážích.

Označení ČSN EN 1991-1-1 (730035)
Katalogové číslo 69328
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 2004
Datum účinnosti 1. 4. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963693286
Změny a opravy Z1 2.10t, Oprava 1 2.10t, Z2 3.10t
Tato norma nahradila ČSN P ENV 1991-2-1 (730035) z února 1997
ČSN 73 0035 (730035) z prosince 1986
ČSN 73 6203 (736203) z června 1986
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1991-1-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-3 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1990 (730002)
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-5 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

Další příbuzné normy

ČSN EN 1991-1-1 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings

ČSN EN 1991-1-2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire

ČSN EN 1991-1-3 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1- 3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads

ČSN EN 1991-1-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-4 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind loads

ČSN EN 1991-1-5 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

ČSN EN 1991-1-5 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions

ČSN EN 1991-1-6 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

ČSN EN 1991-1-6 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution

ČSN EN 1991-1-7 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení

ČSN EN 1991-1-7 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions

ČSN EN 1991-3 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

ČSN EN 1991-3 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery

ČSN EN 1991-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

ČSN EN 1991-4 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

ČSN EN 1991-4 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks

foo