ČSN 73 0035 (730035) Zrušená norma

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro stanovení zatížení stavebních konstrukcí a základů objektů, pokud není v příslušných normách pro jejich navrhování stanoveno jinak nebo jestliže pro stanovení jejich zatížení nebyly vydány normy zvláštní. Norma navazuje na ČSN 73 0031 a ČSN 73 0033. Pro některé druhy zatížení v této normě podrobněji nerozvedené, jako např. montážní zatížení, seismické účinky, horninové tlaky apod., stanovují základní charakteristiky zatížení zvláštní normy a předpisy (viz Dodatek). Jde o nesmírně rozsáhlou technickou normu (165 stran), která se týká stálých zatížení, užitných nahodilých zatížení, klimatických zatížení sněhem a větrem, užitných nahodilých zatížení zvláštních konstrukcí, klimatických zatížení zvláštních konstrukcí, např. námrazou, zatížení od vynucených přetvoření apod. V přílohách jsou mapy větrových oblastí na území celé býv. ČSFR, sněhových oblastí i námrazové mapy v býv. ČSFR apod. ČSN 73 0035 byla schválena 19.12.1986 a nabyla účinnosti od 1.5.1988. Nahradila ČSN 73 0035 z 16.4.1976.
"Změnou a)-8/1991" se s účinností od 1.10.1991 provádí v normě rozsáhlá změna textu čl. 54, který se ruší a nahrazuje čl. 54A, 54B a 54C, dále ruší a novým zněním nahrazuje čl. 148 a konečně provádějí změny zejména citací souvisících norem v Dodatku.
"Změnou 2)-2/1994" se s účinností od 1.3.1994 provádí změny textu několika článků.

Označení ČSN 73 0035 (730035)
Katalogové číslo 31020
Cena 1 270 Kč1270
Datum schválení 19. 12. 1986
Datum účinnosti 1. 5. 1988
Jazyk čeština
Počet stran 172 stran formátu A5
EAN kód 8590963310206
Změny a opravy Za 8.91t, Z2 2.94t, Z3 10.06t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN EN 1990 (730002), ČSN EN 1991-1-1 (730035), ČSN EN 1991-1-3 (730035), ČSN EN 1991-1-4 (730035), ČSN EN 1991-1-5 (730035), ČSN EN 1991-1-6 (730035), ČSN EN 1991-1-7 (730035), ČSN EN 1991-3 (730035)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 00 35
  • ČSN 730035
  • ČSN 73 00 35 : 1986
  • ČSN 730035:1986
  • ČSN 73 0035:1986
foo