ČSN EN 1991-1-5 (730035) Aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 654 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1991-1-5 uvádí zásady a pravidla pro výpočet zatížení teplotou u pozemních staveb, mostů a dalších konstrukcí včetně jejich nosných prvků. Poskytuje zásady pro obvodový plášť a další příslušenství budov. Jsou zde také uvedeny pokyny pro zatížení teplotou u konstrukcí, jako jsou chladicí věže, zásobníky, nádrže, teplá a studená skladovací zařízení, u nichž vzhledem k jejich funkci představuje zatížení teplotou rozhodující vliv. Charakteristické hodnoty zatížení teplotou uváděné v ČSN EN 1991-1-5 slouží k navrhování staveb, které jsou vystaveny klimatickým změnám teploty během dne a ročních období. Rozlišují se čtyři základní složky zatížení teplotou: rovnoměrná složka, lineárně proměnné rozdílové složky a nelineární rozdílová složka teploty. ČSN EN 1991-1-5 uvádí české národní mapy maximálních a minimálních teplot vzduchu ve stínu.

Označení ČSN EN 1991-1-5 (730035)
Katalogové číslo 72774
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 2005
Datum účinnosti 1. 6. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963727745
Změny a opravy Z1 2.10t, Oprava 1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 2 6.11t
Tato norma nahradila ČSN 73 0035 (730035) z prosince 1986
ČSN 73 6203 (736203) z června 1986
ČSN P ENV 1991-2-5 (730035) z února 1999
ČSN EN 1991-1-5 (730035) z května 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1991-1-1 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-6 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

ČSN EN 1991-1-7 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení

ČSN EN 1991-1-3 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

Další příbuzné normy

ČSN EN 1991-1-1 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-1 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings

ČSN EN 1991-1-2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire

ČSN EN 1991-1-3 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1- 3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads

ČSN EN 1991-1-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-4 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind loads

ČSN EN 1991-1-5 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions

ČSN EN 1991-1-6 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

ČSN EN 1991-1-6 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution

ČSN EN 1991-1-7 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení

ČSN EN 1991-1-7 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions

ČSN EN 1991-3 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

ČSN EN 1991-3 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery

ČSN EN 1991-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

ČSN EN 1991-4 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

ČSN EN 1991-4 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks

foo