ČSN 73 6203 (736203) Zrušená norma

Zatížení mostů

ČSN 73 6203 Zatížení mostů
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro určení zatížení trvalých i zatímních mostů pozemních komunikací, mostů železničních normálního rozchodu, mostů městských drah, drah zvláštního určení a lávek pro chodce, pro určení zatížení inženýrských staveb, propustků, kolektorů, stok a kanálů, vedených pod komunikací některého z výše uvedených druhů nebo jí ovlivněných, dále pro určení zatížení objektů mostům podobných a návěstních lávek a krakorců. Navazuje na ČSN 73 0035 a ČSN 73 0035. Rozsáhlá stavebnětechnická norma. ČSN 73 6203 byla schválena 2.6.1986 a nabyla účinnosti od 1.9.1987. Nahradila ČSN 73 6203 z 13.3.1968.
"Změnou a)-8/1988" se s účinností od 1.1.1989 do normy zapracovávají údaje ST SEV 5496-86.
"Změnou b/-11/1989" se s účinností od 1.1.1990 provádějí v normě velmi rozsáhlé změny. Mění se i úvodní ustanovení o rozsahu účinnosti.

Označení ČSN 73 6203 (736203)
Katalogové číslo 31193
Cena 590 Kč590
Datum schválení 2. 6. 1986
Datum účinnosti 1. 9. 1987
Jazyk čeština
Počet stran 86 stran formátu A5
EAN kód 8590963311937
Změny a opravy Za 8.88t, Zb 11.89t, opr. 7.97
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN EN 1990 (730002), ČSN EN 1991-1-1 (730035), ČSN EN 1991-1-3 (730035), ČSN EN 1991-1-4 (730035), ČSN EN 1991-1-5 (730035), ČSN EN 1991-1-6 (730035), ČSN EN 1991-1-7 (730035), ČSN EN 1991-2 (736203), ČSN EN 1991-3 (730035)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 62 03
  • ČSN 736203
  • ČSN 73 62 03 : 1986
  • ČSN 736203:1986
  • ČSN 73 6203:1986
foo