Třída 7362 - Stavby mostní

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 6200 (736200) - červenec 2011 aktuální vydání

Mosty - Terminologie a třídění

440 Kč

ČSN 73 6201 (736201) - říjen 2008 aktuální vydání

Projektování mostních objektů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.12t

895 Kč

ČSN EN 1991-2 (736203) - červenec 2005 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 1 1.11t, Z3 10.12t, Z4 11.15t, Z5 12.17t

1 714 Kč

ČSN EN 1991-2 ed. 2 (736203) - prosinec 2018 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

990 Kč

ČSN EN 1991-2 NA ed. A (736203) - říjen 2018 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1993-2 (736205) - leden 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 5.10t

822 Kč

ČSN EN 1993-2 NA ed. A (736205) - únor 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Steel bridges

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1992-2 (736208) - květen 2007 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.09t, Z1 3.10t, Z2 1.14t, Z3 8.23t

892 Kč

ČSN EN 1992-2 NA ed. A (736208) - srpen 2023 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 2: Concrete bridges - Design and detailling rules

125 Kč

ČSN 73 6209 (736209) - září 2019 aktuální vydání

Zatěžovací zkoušky mostních objektů

230 Kč

ČSN EN 1994-2 (736210) - únor 2007 aktuální vydání

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.09t

610 Kč

ČSN EN 1994-2 NA ed. A (736210) - leden 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1995-2 (736212) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty

350 Kč

ČSN EN 1995-2 NA ed. A (736212) - listopad 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

TNI prEN 1995-2 (736212) - prosinec 2023

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN P 73 6213 (736213) - květen 2012

Navrhování zděných mostních konstrukcí

190 Kč

ČSN 73 6214 (736214) - leden 2014

Navrhování betonových mostních konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.23t

262 Kč

ČSN 73 6220 (736220) - březen 2011 aktuální vydání

Evidence mostních objektů pozemních komunikací

350 Kč

ČSN 73 6221 (736221) - leden 2018 aktuální vydání

Prohlídky mostů pozemních komunikací

570 Kč

ČSN 73 6222 (736222) - červenec 2013 aktuální vydání

Zatížitelnost mostů pozemních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.15t

475 Kč

ČSN 73 6223 (736223) - prosinec 2010 aktuální vydání

Ochrana zařízení proti dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad železničními dráhami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.11t

382 Kč

ČSN 73 6242 (736242) - březen 2010 aktuální vydání

Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.11t

570 Kč

ČSN 73 6244 (736244) - srpen 2010 aktuální vydání

Přechody mostů pozemních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.11t

460 Kč

ČSN 73 6266 (736266) - květen 1996

Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.10t

570 Kč

ČSN EN 1337-1 (736270) - únor 2002

Stavební ložiska - Část 1: Všeobecná pravidla navrhování

350 Kč

ČSN EN 1337-10 (736270) - říjen 2004 aktuální vydání

Stavební ložiska - Část 10: Prohlídka a údržba

230 Kč

ČSN EN 1337-11 (736270) - březen 1999

Stavební ložiska - Část 11: Doprava, skladování a osazování

230 Kč

ČSN EN 1337-2 (736270) - červen 2005 aktuální vydání

Stavební ložiska - Část 2: Kluzné prvky

570 Kč

ČSN EN 1337-3 (736270) - prosinec 2005

Stavební ložiska - Část 3: Elastomerová ložiska

590 Kč

ČSN EN 1337-4 (736270) - červen 2005 aktuální vydání

Stavební ložiska - Část 4: Válcová ložiska

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

370 Kč

ČSN EN 1337-5 (736270) - prosinec 2005

Stavební ložiska - Část 5: Hrncová ložiska

440 Kč

ČSN EN 1337-6 (736270) - červen 2005 aktuální vydání

Stavební ložiska - Část 6: Vahadlová ložiska

350 Kč

ČSN EN 1337-7 (736270) - červen 2005 aktuální vydání

Stavební ložiska - Část 7: PTFE kalotová a PTFE cylindrická ložiska

340 Kč

ČSN EN 1337-8 (736270) - duben 2008

Stavební ložiska - Část 8: Vodící ložiska a konstrukce

340 Kč

ČSN EN 1337-9 (736270) - březen 1999

Stavební ložiska - Část 9: Ochrana

190 Kč

TNI 73 6270 (736270) - únor 2014

Mostní ložiska

350 Kč
foo