ČSN 73 6244 (736244) Aktuální vydání

Přechody mostů pozemních komunikací

ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 460 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro navrhování, provádění a kontrolu přechodů ze zemního tělesa na trvalé mostní objekty pozemních komunikací včetně mostních objektů s přesypávkou.
Vlivem nestejného sedání objektu a přilehlého zemního tělesa, případně vodorovných přetvoření u některých typů mostů, by mohly v přechodové oblasti vzniknout na styku objektu a násypu takové nerovnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu a snížit pohodlnost jízdy. Uvedené nerovnosti by mohly vést i k poruchám vozovky.
Následkem působení jedoucího vozidla na styku objektu a zemního tělesa dochází jednak ke zvýšenému namáhání mostních závěrů, jednak k dohutňování vozovky a zemního tělesa v bezprostřední blízkosti opěry, které se mohou projevit výraznou diskontinuitou nivelety ("skokem"), dále zhoršujícím stav přechodu.
Aby se těmto jevům předešlo, anebo se alespoň omezily jejich nepříznivé důsledky, je nutné, aby byl přechod navržen v souladu s touto normou.

Označení ČSN 73 6244 (736244)
Katalogové číslo 86339
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 2010
Datum účinnosti 1. 9. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963863399
Změny a opravy Oprava 1 6.11t
Tato norma nahradila ČSN 73 6244 (736244) z června 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 62 44
  • ČSN 736244
  • ČSN 73 62 44 : 2010
  • ČSN 736244:2010
  • ČSN 73 6244:2010