TNI 73 6270 (736270)

Mostní ložiska

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Účelem této technické normalizační informace (TNI) je vydání informace o některých ustanoveních FprEN 1337-1, které nejsou obsažené v ČSN EN 1337-1:2002, nebo její obsah aktualizují či zpřesňují. Od dubna 2010 platí normy ČSN EN 1990 až 1999 (Eurokódy) a ustanovení této TNI jsou v souladu s Eurokódy.
Tato TNI obsahuje:
- grafické označení jednotlivých typů ložisek;
- některá vybraná ustanovení o navrhování včetně tabulky nejběžnějších typů ložisek;
- návod na vypracování výkazu ložisek pro jejich návrh pro danou konstrukci;
- způsob stanovení teploty konstrukce;
- poznámky ke statickému výpočtu mostu z hlediska uložení mostu na ložiscích, včetně příkladu výpočtu posunů.

Označení TNI 73 6270 (736270)
Katalogové číslo 94668
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963946689
Dostupnost skladem (tisk na počkání)