ČSN 73 6221 (736221) Aktuální vydání

Prohlídky mostů pozemních komunikací

ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická norma platí pro prohlídky trvalých i zatímních mostních objektů, po nichž nebo pod nimiž je vedena pozemní komunikace a/nebo tramvajová, trolejbusová nebo jiná speciální dráha (např. metro nebo lanová dráha), nebo je na nich zřízeno jiné prostranství sloužící jako pozemní komunikace (např. parkoviště).
Tato technická norma se přiměřeně použije na prohlídky objektů s konstrukcí mostům podobnou provedené na pozemních komunikacích, např. stavební části tunelů, migrační objekty, galerie, opěrné zdi, protihlukové stěny, portály dopravního značení, mýtné brány, a konstrukcí zasahující do prostoru vyhrazeného pozemním komunikacím, např. technologické mosty, návěstní lávky, ochranná zařízení pod lanovkami, městské brány apod.
Tato technická norma neplatí pro prohlídky drážních mostů1).
Pojmem mostní objekt (dále jen "most") se v této technické normě rozumějí mosty, propustky a podjezdy na pozemních komunikacích, tramvajových, trolejbusových nebo speciálních drahách, sdružené mosty, lávky pro chodce a cyklisty a objekty s konstrukcí mostům podobnou, pokud se v jednotlivých článcích normy nestanoví jinak.

Označení ČSN 73 6221 (736221)
Katalogové číslo 503942
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 1. 2018
Datum účinnosti 1. 2. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135039425
Tato norma nahradila ČSN 73 6221 (736221) z března 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6200 (736200)
Mosty - Terminologie a třídění

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 62 21
  • ČSN 736221
  • ČSN 73 62 21 : 2018
  • ČSN 736221:2018
  • ČSN 73 6221:2018
foo