ČSN 73 6242 (736242) Aktuální vydání

Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací

ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje zásady pro navrhování, provádění, kontrolu kvality a přejímky mostních vozovek na trvalých mostech pozemních komunikací, propustcích a lávkách pro chodce a na konstrukcích mostům podobných nebo sloužících stejnému účelu (pojížděné plochy). Norma neplatí pro navrhování a provádění vozovek na mostních objektech s přesypávkou.
V této normě byly zohledněny všechny vydané evropské normy pro materiály na stavbu vozovek, to jsou EN pro materiály pro vrstvy krytu, materiály pro jednotlivé vrstvy izolačních systémů, od primární vrstvy až po vrstvu ochrannou, pro betonový i ocelový podklad - tedy povrch mostovky a materiály pro souvisící detaily, kterými jsou např. zálivky, odvodnění povrchu izolační vrstvy a vrstvy ochranné.
V normě jsou upraveny i termíny a definice s ohledem na vydané ČSN EN. Konstrukční zásady jsou upraveny na základě poznatků z praxe.

Označení ČSN 73 6242 (736242)
Katalogové číslo 85019
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 2010
Datum účinnosti 1. 4. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963850191
Změny a opravy Oprava 1 7.11t
Tato norma nahradila ČSN 73 6242 (736242) z března 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 62 42
  • ČSN 736242
  • ČSN 73 62 42 : 2010
  • ČSN 736242:2010
  • ČSN 73 6242:2010