ČSN 73 6133 (736133) Aktuální vydání

Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 73 6133 Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 602 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje rámcově metodiku návrhu, způsoby provádění a kontroly stavby zemního tělesa. Vymezuje použitelnost charakteristických typů zemin, k tomu účelu uvádí klasifikační systém založený na mezinárodní klasifikaci USCS. Uvádí zásady pro úpravy vlastností zemin. Vymezuje použitelnost a vlastnosti druhotných surovin. Pro návrh zemního tělesa specifikuje geotechnické kategorie, geotechnické vlastnosti zemin, skalních hornin a druhotných materiálů. Definuje mezní stavy, návrh na základě výpočtu včetně výpočetních modelů, posouzení stability, eroze a hydraulického porušení, mezní hodnoty deformace, návrh přijetím normativních opatření pro násypy a zářezy. Zahrnuje i problematiku vyztužování zemní konstrukce a metody vylehčování konstrukce. Uvádí zásady provádění podloží násypu, násypu, zářezu a odřezu a aktivní zóny (podloží vozovky). Vymezuje problematiku zkoušení - průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky při provádění a po zhotovení zemního tělesa včetně geotechnického monitoringu. V přílohách uvádí klasifikaci zemin, požadované stupně bezpečnosti zářezu a násypu, metodiku stanovení těžitelnosti hornin a vlastnosti zvláštních typů zemin.

Označení ČSN 73 6133 (736133)
Katalogové číslo 84654
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 2. 2010
Datum účinnosti 1. 3. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963846545
Změny a opravy Z1 10.16t
Tato norma nahradila ČSN 73 3050 (733050) z srpna 1986
ČSN 73 6133 (736133) z června 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 72 1006 (721006)
Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 6131 (736131)
Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců

ČSN 73 6056 (736056)
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN EN 1996-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN 73 6100-1 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 61 33
  • ČSN 736133
  • ČSN 73 61 33 : 2010
  • ČSN 736133:2010
  • ČSN 73 6133:2010
foo