ČSN 73 6100-1 (736100)

Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví

ČSN 73 6100-1 Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 622 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma byla vytvořena z důvodu velkého množství termínů pocházejících z převzatých evropských norem. Tato norma ČSN 73 6100-1 Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví je první částí souboru pěti norem. Obsahuje nejdůležitější termíny ze všech tematických celků, a tak podává ucelený přehled obecné terminologie v oblasti pozemních komunikací a lze ji považovat za přímou náhradu ČSN 73 6100:1983 (1965). Na výběru termínů a definic, které byly do této normy zařazeny , spolupracovali přední odborníci, reprezentující odborné sekce České silniční společnosti. Tito odborníci vybrali a seřadili termíny podle významové souvislosti do užších celků v rámci jednotlivých kapitol. Tato struktura vytváří přehlednější členění, než u předchozí nahrazované normy, ve které byly termíny uspořádány pouze jednostupňově do kapitol.

Označení ČSN 73 6100-1 (736100)
Katalogové číslo 81267
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 10. 2008
Datum účinnosti 1. 11. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963812670
Změny a opravy Z1 7.11t
Tato norma nahradila ČSN 73 6100 (736100) z července 1983
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6100-2 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 2: Projektování pozemních komunikací

ČSN 73 6100-3 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 3: Vybavení pozemních komunikací

ČSN 73 6102 (736102)
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

ČSN 73 6201 (736201)
Projektování mostních objektů

ČSN EN 12899-1 (737030)
Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky

Další příbuzné normy

ČSN 73 6100-2 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 2: Projektování pozemních komunikací

ČSN 73 6100-3 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 3: Vybavení pozemních komunikací

ČSN 73 6100-5 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 5: Dopravní telematika

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 736100-1
  • ČSN 73 61 00-1
foo