ČSN 73 6100-2 (736100)

Názvosloví pozemních komunikací - Část 2: Projektování pozemních komunikací

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma byla vytvořena z důvodu velkého množství termínů pocházejících z převzatých evropských norem. Tato norma obsahuje nejdůležitější termíny z oblasti projektování pozemních komunikací, termíny pro projektování silnic, dálnic, místních komunikací, účelových komunikací a křižovatek na pozemních komunikacích. Obsahuje také termíny z oblasti územního plánování a dopravního inženýrství.

Označení ČSN 73 6100-2 (736100)
Katalogové číslo 81697
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2008
Datum účinnosti 1. 11. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963816975
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6100-1 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví

ČSN 73 6100-3 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 3: Vybavení pozemních komunikací

ČSN EN 12899-1 (737030)
Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky

ČSN EN 12899-2 (737030)
Stálé svislé dopravní značení - Část 2: Prosvětlované dopravní majáčky

ČSN EN 12899-3 (737030)
Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky

Další příbuzné normy

ČSN 73 6100-1 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví

ČSN 73 6100-3 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 3: Vybavení pozemních komunikací

ČSN 73 6100-5 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 5: Dopravní telematika

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 736100-2
  • ČSN 73 61 00-2
foo