ČSN 73 6100-3 (736100)

Názvosloví pozemních komunikací - Část 3: Vybavení pozemních komunikací

ČSN 73 6100-3 Názvosloví pozemních komunikací - Část 3: Vybavení pozemních komunikací
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma byla vytvořena z důvodu velkého množství termínů pocházejících z převzatých evropských norem technické komise CEN/TC 226 Silniční zařízení. Tyto normy jsou normami výrobků a zkoušení, a proto jejich terminologie postrádá rámec základních termínů a definic vycházejících z praxe v ČR a zákona 361/2000 Sb. Zpracovatelé normy vytvořili tento rámec a převzaté termíny a definice z evropských norem, beze změny včleněné do normy, doplnili o potřebnou základní terminologii. Tato původní česká terminologie byla poté převedena do anglického jazyka včetně příslušných definic. Původní české termíny jsou v textu rozlišitelné tak, že u nich nejsou uvedeny překlady ve francouzském a německém jazyce. Naopak všechny termíny uvedené ve všech čtyřech jazycích pocházejí z převzatých evropských norem.
Tato norma spojila systematicky neúplnou objemnou evropskou terminologii z oblasti dopravního vybavení s dosavadní národní praxí a tvoří tak terminologický základ pro navazující praxi v oblasti předpisů, normalizace, oborových katalogů a je určena pro využití státní správou i zainteresovanými uživateli.

Označení ČSN 73 6100-3 (736100)
Katalogové číslo 79395
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 11. 2007
Datum účinnosti 1. 12. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963793955
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6100-1 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví

ČSN 73 6100-2 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 2: Projektování pozemních komunikací

ČSN 73 6110 (736110)
Projektování místních komunikací

ČSN 73 6114 (736114)
Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6201 (736201)
Projektování mostních objektů

Další příbuzné normy

ČSN 73 6100-1 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví

ČSN 73 6100-2 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 2: Projektování pozemních komunikací

ČSN 73 6100-5 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 5: Dopravní telematika

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 736100-3
  • ČSN 73 61 00-3
foo