ČSN 73 6114 (736114)

Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 382 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy České republiky, na základě jeho požadavku. Tato norma platí pro navrhování vozovek pozemních komunikací a dopravních ploch zatěžovaných provozoven nekolejových vozidel a klimatickými účinky. Tato, poměrně rozsáhlá, norma stanovuje obecné zásady pro návrh vozovek všech typů včetně návrhu jejich stavební údržby a oprav. Vychází z ustanovení ČSN 73 0031 a ČSN 73 0035. Obsahuje zejména zásady navrhování, definuje konstrukční vrstvy vozovek, obsahuje i (v normativních přílohách) barevné mapky ročních průměrných teplot, indexu mrazu charakteristiky dopravního zatížení, vodního režimu podloží apod. ČSN 73 6114 byla vydána v dubnu 1995. Touto normou se řeší problematika obsažená v dřívějších ON 73 6179 Zosilňovanie a opravy cementobetónových vozoviek pomocou bitúmenových zmesí, ON 73 6196 Ochrana silničních komunikací před účinky promrzání podloží a ON 73 6440 navrhovanie rekonštrukcie cementobetónových letiskových dráh a plôch zosilnením.

Označení ČSN 73 6114 (736114)
Katalogové číslo 17030
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 1995
Datum účinnosti 1. 5. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963170305
Změny a opravy Z1 5.06t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6110 (736110)
Projektování místních komunikací

ČSN P 73 0600 (730600)
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 6126-2 (736126)
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku

ČSN 73 6100-3 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 3: Vybavení pozemních komunikací

ČSN 73 6131 (736131)
Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 61 14
  • ČSN 736114
  • ČSN 73 61 14 : 1995
  • ČSN 736114:1995
  • ČSN 73 6114:1995
foo