Třída 7361 - Silniční komunikace

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 6100-1 (736100) - říjen 2008

Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.11t

622 Kč

ČSN 73 6100-2 (736100) - říjen 2008

Názvosloví pozemních komunikací - Část 2: Projektování pozemních komunikací

440 Kč

ČSN 73 6100-3 (736100) - listopad 2007

Názvosloví pozemních komunikací - Část 3: Vybavení pozemních komunikací

570 Kč

ČSN 73 6100-5 (736100) - březen 2014

Názvosloví pozemních komunikací - Část 5: Dopravní telematika

1 690 Kč

ČSN 73 6101 (736101) - září 2018 aktuální vydání

Projektování silnic a dálnic

770 Kč

ČSN 73 6102 (736102) - červen 2012 aktuální vydání

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.13t, Oprava 2 4.24t

1 030 Kč

ČSN 73 6105 (736105) - duben 1986

Sčítání dopravy na mezinárodních silnicích

190 Kč

ČSN 73 6108 (736108) - srpen 2018 aktuální vydání

Lesní cestní síť

440 Kč

ČSN 73 6109 (736109) - únor 2013 aktuální vydání

Projektování polních cest

350 Kč

ČSN 73 6110 (736110) - leden 2006 aktuální vydání

Projektování místních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.10t, Oprava 1 4.12t

1 305 Kč

Komentář k ČSN 73 6110 (736110) - listopad 2007

Projektování místních komunikací Komentář k ČSN 73 6110

Prodej této publikace byl již ukončen.

ČSN 73 6114 (736114) - duben 1995

Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.06t

382 Kč

ČSN 73 6120 (736120) - srpen 2021

Stavba vozovek - Ostatní asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.22t

610 Kč

ČSN 73 6121 (736121) - březen 2023 aktuální vydání

Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.23t

590 Kč

ČSN 73 6122 (736122) - říjen 2019 aktuální vydání

Stavba vozovek - Vrstvy z litého asfaltu - Provádění a kontrola shody

440 Kč

ČSN 73 6123-1 (736123) - červen 2014 aktuální vydání

Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Část 1: Provádění a kontrola shody

350 Kč

ČSN 73 6124-1 (736124) - červenec 2016 aktuální vydání

Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

262 Kč

ČSN 73 6124-2 (736124) - březen 2008

Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 2: Mezerovitý beton

190 Kč

ČSN 73 6124-3 (736124) - prosinec 2018

Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 3: Vrstva z válcovaného betonu

230 Kč

ČSN 73 6126-1 (736126) - květen 2019 aktuální vydání

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody

230 Kč

ČSN 73 6126-2 (736126) - červen 2006

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku

125 Kč

ČSN 73 6127-1 (736127) - březen 2008

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 1: Vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou

125 Kč

ČSN 73 6127-2 (736127) - březen 2008

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 2: Penetrační makadam

125 Kč

ČSN 73 6127-3 (736127) - březen 2008

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 3: Asfaltocementový beton

190 Kč

ČSN 73 6127-4 (736127) - březen 2008

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí

125 Kč

ČSN 73 6128 (736128) - červenec 1994

Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy

230 Kč

ČSN 73 6129 (736129) - květen 2021 aktuální vydání

Stavba vozovek - Postřiky a nátěry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.22t

250 Kč

ČSN 73 6130 (736130) - květen 2021 aktuální vydání

Stavba vozovek - Kalové vrstvy

230 Kč

ČSN 73 6131 (736131) - únor 2010

Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců

350 Kč

ČSN 73 6132 (736132) - březen 2021 aktuální vydání

Stavba vozovek - Kationaktivní asfaltové emulze

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.21t

210 Kč

ČSN 73 6133 (736133) - únor 2010 aktuální vydání

Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.16t

602 Kč

ČSN EN 13108-1 ed. 2 (736140) - duben 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton

440 Kč

ČSN EN 13108-2 ed. 2 (736140) - duben 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (BBTM)

350 Kč

ČSN EN 13108-20 ed. 2 (736140) - červen 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Zkoušky typu

350 Kč

ČSN EN 13108-21 ed. 2 (736140) - září 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby

340 Kč

ČSN EN 13108-3 ed. 2 (736140) - únor 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 3: Velmi měkká asfaltová směs

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 13108-31 (736140) - červen 2021 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 31: Asfaltový beton s asfaltovou emulzí

440 Kč

ČSN EN 13108-4 ed. 2 (736140) - únor 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 13108-5 ed. 2 (736140) - leden 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový

440 Kč

ČSN EN 13108-6 ed. 2 (736140) - říjen 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt

340 Kč

ČSN EN 13108-7 ed. 2 (736140) - říjen 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní

350 Kč

ČSN EN 13108-8 ed. 2 (736140) - srpen 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál

230 Kč

ČSN EN 13108-9 (736140) - leden 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 9: Asfaltová směs pro ultratenké vrstvy z asfaltového betonu (AUTL)

340 Kč

ČSN 73 6141 (736141) - prosinec 2020

Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.23t

250 Kč

ČSN EN 12271 (736145) - listopad 2008 aktuální vydání

Nátěry - Specifikace

350 Kč

ČSN EN 12273 (736146) - duben 2009 aktuální vydání

Kalové vrstvy - Specifikace

350 Kč

ČSN 73 6147 (736147) - květen 2023

Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena

230 Kč

ČSN 73 6148 (736148) - květen 2023

Recyklace asfaltových vrstev na místě za horka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.23t

250 Kč

ČSN EN 13877-1 (736150) - březen 2024 nové vydání

Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13877-2 (736150) - březen 2024 nové vydání

Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13877-3 (736150) - květen 2006 aktuální vydání

Cementobetonové kryty - Část 3: Specifikace pro kluzné trny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.14t

222 Kč

ČSN EN 14188-1 (736151) - leden 2006 aktuální vydání

Zálivky a vložky do spár - Část 1: Specifikace pro zálivky za horka

340 Kč

ČSN EN 14188-2 (736151) - leden 2006 aktuální vydání

Zálivky a vložky do spár - Část 2: Specifikace pro zálivky za studena

340 Kč

ČSN EN 14188-3 (736151) - duben 2007 aktuální vydání

Zálivky a vložky do spár - Část 3: Specifikace pro těsnící profily do spár

230 Kč

ČSN EN 14188-4 (736151) - březen 2010

Zálivky a vložky do spár - Část 4: Specifikace pro adhezní nátěry pro zálivky spár

190 Kč

ČSN EN 15466-1 (736152) - červen 2024 nové vydání

Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 1: Stanovení homogenity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 15466-2 (736152) - červen 2024 nové vydání

Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 2: Stanovení odolnosti vůči alkáliím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15466-3 (736152) - červen 2024 nové vydání

Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 3: Stanovení obsahu pevných látek a těkavých podílů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12970 (736153) - březen 2008 aktuální vydání

Litý asfalt a asfaltový mastix pro vodotěsné úpravy - Definice, požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 13285 ed. 2 (736155) - květen 2019 aktuální vydání

Nestmelené směsi - Specifikace

340 Kč

ČSN EN 14227-1 (736156) - listopad 2013 aktuální vydání

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: Směsi z kameniva stmelené cementem

350 Kč

ČSN EN 14227-15 (736156) - červenec 2016

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 15: Zeminy stabilizované hydraulickými pojivy

340 Kč

ČSN EN 14227-2 (736156) - listopad 2013 aktuální vydání

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2: Směsi z kameniva stmelené struskou

350 Kč

ČSN EN 14227-3 (736156) - listopad 2013 aktuální vydání

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 3: Směsi z kameniva stmelené popílkem

350 Kč

ČSN EN 14227-4 (736156) - listopad 2013 aktuální vydání

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy

190 Kč

ČSN EN 14227-5 (736156) - listopad 2013 aktuální vydání

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 5: Směsi z kameniva stmelené hydraulickými silničními pojivy

340 Kč

ČSN 73 6160 (736160) - duben 2008 aktuální vydání

Zkoušení asfaltových směsí

340 Kč

ČSN EN 12697-1 (736160) - říjen 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 1: Obsah rozpustného pojiva

440 Kč

ČSN EN 12697-10 (736160) - prosinec 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 10: Zhutnitelnost

230 Kč

ČSN EN 12697-11 (736160) - březen 2021 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 11: Stanovení afinity mezi kamenivem a pojivem

340 Kč

ČSN EN 12697-12 (736160) - říjen 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě

230 Kč

ČSN EN 12697-13 (736160) - říjen 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 13: Měření teploty

190 Kč

ČSN EN 12697-14 (736160) - březen 2021 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 14: Obsah vody

190 Kč

ČSN EN 12697-15 (736160) - květen 2023 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci

190 Kč

ČSN EN 12697-16 (736160) - říjen 2016 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 16: Odolnost proti otěru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12697-17 (736160) - září 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-18 (736160) - prosinec 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 18: Stékavost pojiva

230 Kč

ČSN EN 12697-19 (736160) - září 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-2 +A1 (736160) - duben 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 2: Stanovení zrnitosti

190 Kč

ČSN EN 12697-20 (736160) - březen 2021 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na Marshallových zkušebních tělesech

230 Kč

ČSN EN 12697-21 (736160) - září 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12697-22 +A1 (736160) - duben 2024 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 22: Zkouška pojíždění kolem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12697-23 (736160) - prosinec 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu

190 Kč

ČSN EN 12697-24 (736160) - červen 2019 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 24: Odolnost vůči únavě

550 Kč

ČSN EN 12697-25 (736160) - říjen 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 25: Cyklická zkouška v tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12697-26 +A1 (736160) - červen 2023 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 26: Tuhost

440 Kč

ČSN EN 12697-27 (736160) - prosinec 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 27: Odběr vzorků

230 Kč

ČSN EN 12697-28 (736160) - březen 2021 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti

190 Kč

ČSN EN 12697-29 (736160) - květen 2021 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles

125 Kč

ČSN EN 12697-3 +A1 (736160) - březen 2021 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení

190 Kč

ČSN EN 12697-30 (736160) - únor 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem

340 Kč

ČSN EN 12697-31 (736160) - září 2019 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12697-32 (736160) - září 2019 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-33 +A1 (736160) - červen 2023 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek

230 Kč

ČSN EN 12697-34 (736160) - březen 2021 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 34: Marshallova zkouška

230 Kč

ČSN EN 12697-35 (736160) - květen 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 35: Laboratorní výroba směsi

340 Kč

ČSN EN 12697-36 (736160) - říjen 2022 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12697-37 (736160) - říjen 2022 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 37: Zkouška horkým pískem pro zjištění přilnavosti pojiva u předobalené drti pro vtlačované vrstvy (HRA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12697-38 (736160) - červenec 2005 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 38: Všeobecné zařízení a kalibrace

230 Kč

ČSN EN 12697-39 (736160) - září 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12697-4 (736160) - říjen 2023 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-40 (736160) - březen 2021 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 40: Propustnost in situ

230 Kč

ČSN EN 12697-41 (736160) - srpen 2023 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 41: Odolnost proti působení rozmrazovacích kapalin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-42 (736160) - srpen 2021 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 42: Obsah cizorodých látek v R-materiálu

190 Kč

ČSN EN 12697-43 (736160) - říjen 2023 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 43: Odolnost proti působní pohonných hmot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-44 (736160) - prosinec 2019 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese

230 Kč

ČSN EN 12697-45 (736160) - září 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 45: Zkouška SATS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-46 (736160) - březen 2021 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomoci jednoosé zkoušky tahem

340 Kč

ČSN EN 12697-47 (736160) - prosinec 2023 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 47: Stanovení obsahu popílků v trinidadském asfaltu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12697-48 (736160) - leden 2023 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 48: Spojení vrstev

440 Kč

ČSN EN 12697-49 (736160) - květen 2023 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 49: Stanovení součinitele tření po ohlazení

340 Kč

ČSN EN 12697-5 (736160) - únor 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.21t

250 Kč

ČSN EN 12697-53 (736160) - květen 2020

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 53: Zvýšení soudržnosti metodou roztíratelnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-54 (736160) - červen 2021 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 54: Zrání zkušebních těles pro zkoušky směsí s asfaltovou emulzí

230 Kč

ČSN EN 12697-55 (736160) - červen 2021 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 55: Organoleptické posouzení směsí s asfaltovou emulzí

190 Kč

ČSN EN 12697-56 (736160) - červen 2021 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 56: Příprava zkušebních těles statickým hutněním

190 Kč

ČSN EN 12697-6 (736160) - březen 2021 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa

230 Kč

ČSN EN 12697-7 (736160) - srpen 2022 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 7: Stanovení objemové hmotnosti živičných vzorků pomocí gama záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-8 (736160) - únor 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí

190 Kč

ČSN EN 12697-9 (736160) - červenec 2003

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 9: Stanovení srovnávací objemové hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 12697-50 (736160) - leden 2019 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 50: Odolnost proti oděru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 12697-51 (736160) - březen 2018

Asfaltové směsi - Zkušení metody pro asfaltové směsi za horka - Část 51: Zkouška smyku na povrchu vozovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 73 6161 (736161) - květen 2000

Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu

190 Kč

ČSN EN 12272-1 (736162) - březen 2003

Nátěry - Zkušební metody - Část 1: Rozprostírané množství a rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru

350 Kč

ČSN EN 12272-2 (736162) - březen 2005 aktuální vydání

Nátěry - Zkušební metody - Část 2: Vizuální posuzování poruch

230 Kč

ČSN EN 12272-3 (736162) - leden 2004 aktuální vydání

Nátěry - Zkušební metody - Část 3: Stanovení přilnavosti pojiva ke kamenivu rázovou zkušební metodou Vialit

230 Kč

ČSN EN 12274-1 (736163) - listopad 2018 aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 1: Odběr vzorků kalové směsi

125 Kč

ČSN EN 12274-2 (736163) - listopad 2018 aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva včetně přípravy vzorků

125 Kč

ČSN EN 12274-3 (736163) - listopad 2018 aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence

125 Kč

ČSN EN 12274-4 (736163) - listopad 2018 aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi

230 Kč

ČSN EN 12274-5 (736163) - listopad 2018 aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimálního obsahu pojiva a odolnosti vůči opotřebení

230 Kč

ČSN EN 12274-6 (736163) - listopad 2018 aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství

125 Kč

ČSN EN 12274-7 (736163) - říjen 2006 aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání

230 Kč

ČSN EN 12274-8 (736163) - říjen 2006 aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posuzování poruch

340 Kč

ČSN 73 6172 (736172) - říjen 1994

Odběr, měření a zkoušení vzorků z krytu cementobetonové vozovky

125 Kč

ČSN 73 6174 (736174) - říjen 1994

Stanovení modulu pružnosti a přetvárnosti betonu ze zkoušky v tahu ohybem

125 Kč

ČSN 73 6175 (736175) - březen 2015 aktuální vydání

Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek

350 Kč

ČSN EN 13036-6 (736175) - červen 2009 aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 6: Měření příčných a podélných profilů nerovnosti a megatextury

230 Kč

ČSN EN 13036-7 (736175) - červen 2009 aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 7: Měření jednotlivých nerovností povrchu vozovky - Zkouška latí

190 Kč

ČSN EN 13036-8 (736175) - červen 2009 aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 8: Stanovení parametrů příčné nerovnosti

230 Kč

ČSN EN 13036-3 (736176) - leden 2004 aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 3: Měření vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky

230 Kč

ČSN 73 6177 (736177) - listopad 2015 aktuální vydání

Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek

230 Kč

ČSN EN 13036-1 (736177) - listopad 2010 aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

190 Kč

ČSN EN 13036-4 (736177) - duben 2012 aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem

350 Kč

ČSN EN 13036-5 (736177) - květen 2020

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 5: Stanovení indexů podélné nerovnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 13036-2 (736177) - říjen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 2: Stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí dynamických měřicích zařízení

440 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-1 (736177) - květen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 1: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným fixním poměrem skluzu (LFCS) - Zařízení RoadSTAR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-10 (736177) - květen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 10: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení pro měření podélného tření pomocí zablokovaného kola (LFCSK) - Zařízení Skiddometer BV-8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-11 (736177) - září 2011

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 11: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení pro měření podélného tření pomocí zablokovaného kola (LFCSR) - Zařízení SRM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-12 (736177) - září 2011

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 12: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem - Zařízení BV11 a Saab friction tester (SFT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-13 (736177) - září 2011

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 13: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele příčného tření (SFCO) - Zařízení Odoliograph

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-14 (736177) - listopad 2016

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 14: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCN) - ViaFriction (Silniční analyzátor a zapisovač ViaTech AS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-15 (736177) - říjen 2015

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 15: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCI): IMAG

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-2 (736177) - květen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 2: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCRNL) - Zařízení ROAR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-3 (736177) - květen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 3: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCA) - Zařízení ADHERA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-4 (736177) - listopad 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 4: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovek pomocí zařízení s řízeným podélným skluzem (LFCT): Tatra Runway Tester (TRT)

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-5 (736177) - květen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 5: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCRDK) - Zařízení ROAR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-6 (736177) - listopad 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 6: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky měřením součinitele bočního tření (SFCS): SCRIM®

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-7 (736177) - listopad 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 7: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí zařízení pro měření podélného stálého poměru skluzu (LFCG): GripTester®

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-8 (736177) - květen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 8: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele příčného tření (SFCD) - Zařízení SKM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-9 (736177) - květen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 9: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele podélného tření (LFCD) - Zařízení DWWNL

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 73 6180 (736180) - srpen 1976

Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu

125 Kč

ČSN EN 13863-1 (736181) - březen 2005 aktuální vydání

Cementobetonové kryty - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu měřením na místě

125 Kč

ČSN EN 13863-2 (736181) - březen 2005 aktuální vydání

Cementobetonové kryty - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení spojení mezi dvěma vrstvami

125 Kč

ČSN EN 13863-3 (736181) - červenec 2005 aktuální vydání

Cementobetonové kryty - Část 3: Zkušební metody pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu na vývrtech

125 Kč

ČSN EN 13863-4 (736181) - listopad 2012 aktuální vydání

Cementobetonové kryty - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti opotřebení při používání pneumatik s hroty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13863-5 (736181) - červenec 2024

Cementobetonové kryty - Část 5: Stanovení přídržného napětí hmoždinek pro použití v betonových vozovkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13863-6 (736181) - červenec 2024

Cementobetonové kryty - Část 6: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti betonu v tahu na válcových kotoučích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13880-1 (736182) - listopad 2004 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení objemové hmotnosti při 25 °C

125 Kč

ČSN EN 13880-10 (736182) - březen 2019 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném kontinuálním protahování a stlačování

190 Kč

ČSN EN 13880-11 (736182) - listopad 2004 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 11: Zkušební metoda pro přípravu asfaltových zkušebních těles užívaných pro funkční zkoušku a pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami

125 Kč

ČSN EN 13880-12 (736182) - listopad 2004 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 12: Výroba betonových zkušebních bloků pro zkoušení pevnosti vazby (receptury pro výrobu)

190 Kč

ČSN EN 13880-13 (736182) - březen 2019 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 13: Zkušební metoda pro stanovení koheze a adheze přerušovaným protažením

125 Kč

ČSN EN 13880-2 (736182) - listopad 2004 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 °C

190 Kč

ČSN EN 13880-3 (736182) - listopad 2004 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení penetrace a pružné regenerace (resilience)

190 Kč

ČSN EN 13880-4 (736182) - listopad 2004 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení tepelné stálosti - Změna hodnoty penetrace

125 Kč

ČSN EN 13880-5 (736182) - červen 2024 nové vydání

Zálivky za horka - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti tečení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13880-6 (736182) - duben 2020 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení

190 Kč

ČSN EN 13880-7 (736182) - duben 2020 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 7: Funkční zkoušky zálivek

190 Kč

ČSN EN 13880-8 (736182) - září 2019 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti zálivek odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva

125 Kč

ČSN EN 13880-9 (736182) - listopad 2004 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 9: Zkušební metoda pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami

125 Kč

ČSN EN 14187-1 (736183) - leden 2018 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení stupně zrání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14187-2 (736183) - říjen 2017 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení doby zaschnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 14187-3 (736183) - říjen 2017 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení samonivelačních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14187-4 (736183) - říjen 2017 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti a objemu po ponoření do uhlovodíkového paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14187-5 (736183) - září 2019 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti hydrolýze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14187-6 (736183) - říjen 2017 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 6: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po ponoření do roztoků chemikálií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14187-7 (736183) - září 2019 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 7: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti působení plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14187-8 (736183) - říjen 2017 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení umělého stárnutí vlivem UV záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14187-9 (736183) - září 2019 aktuální vydání

Zálivky za studena - Zkušební metody - Část 9: Funkční zkouška zálivek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14840 (736184) - duben 2007 aktuální vydání

Zálivky a vložky do spár - Zkušební metody pro těsnící profily do spár

190 Kč

ČSN EN 13286-1 (736185) - červen 2022 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 1: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Úvod, obecné požadavky a odběr vzorků

190 Kč

ČSN EN 13286-2 (736185) - březen 2011 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.14t

370 Kč

ČSN EN 13286-3 (736185) - březen 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 3: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační tlak s řízenými parametry

190 Kč

ČSN EN 13286-4 (736185) - červen 2022 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 4: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační pěch

190 Kč

ČSN EN 13286-40 (736185) - leden 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 40: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v prostém tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy

125 Kč

ČSN EN 13286-41 (736185) - červenec 2022 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy

190 Kč

ČSN EN 13286-42 (736185) - leden 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 42: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v příčném tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy

190 Kč

ČSN EN 13286-43 (736185) - leden 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 43: Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy

230 Kč

ČSN EN 13286-44 (736185) - červenec 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 44: Zkušební metoda pro stanovení součinitele alfa vysokopecní strusky

190 Kč

ČSN EN 13286-45 (736185) - duben 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 45: Zkušební metoda pro stanovení doby zpracovatelnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.09t

295 Kč

ČSN EN 13286-46 (736185) - červenec 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 46: Zkušební metoda pro stanovení součinitele stavu vlhkosti (MCV)

230 Kč

ČSN EN 13286-47 (736185) - červen 2022 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání

230 Kč

ČSN EN 13286-48 (736185) - květen 2006 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 48: Zkušební metoda pro stanovení stupně rozpadu

125 Kč

ČSN EN 13286-49 (736185) - duben 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 49: Zkušební metoda pro stanovení zrychleného bobtnání zemin zlepšených vápnem a/nebo hydraulickými pojivy

190 Kč

ČSN EN 13286-5 (736185) - březen 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 5: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační stůl

230 Kč

ČSN EN 13286-50 (736185) - listopad 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 50: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí Proctorova zařízení nebo vibračního stolu

190 Kč

ČSN EN 13286-51 (736185) - listopad 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 51: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí vibračního pěchu

125 Kč

ČSN EN 13286-52 (736185) - listopad 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 52: Metody pro výrobu zkušebních těles vibrokompresí

190 Kč

ČSN EN 13286-53 (736185) - listopad 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 53: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí osového tlaku

190 Kč

ČSN EN 13286-7 (736185) - duben 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 7: Zkouška nestmelených směsí cyklickým zatěžováním v triaxiálním přístroji

350 Kč

ČSN P CEN/TS 13286-54 (736185) - říjen 2015

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 54: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti mrazu - Odolnost proti zmrazování a rozmrazování směsí stmelených hydraulickými pojivy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 73 6186 (736186) - leden 2011

Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti a okamžitého indexu únosnosti in situ

190 Kč

ČSN 73 6190 (736190) - říjen 1980

Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

230 Kč

ČSN 73 6192 (736192) - březen 1996 aktuální vydání

Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží

230 Kč
foo