ČSN EN 12274-2 (736163) Aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva včetně přípravy vzorků

ČSN EN 12274-2 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva včetně přípravy vzorků
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma určuje zkušební metodu pro stanovení obsahu zbytkového pojiva u vzorků kalových směsí.
Tento dokument rovněž popisuje metodu pro přípravu zkušebních těles a pro odstranění vody ze vzorků před provedením extrakční zkoušky.
Metoda uvedená v této evropské normě může být použita pouze ke stanovení množství pojiva, nikoliv ke zjišťování jeho kvality.
Tato evropská norma platí pro kalové směsi určené pro povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.

Označení ČSN EN 12274-2 (736163)
Katalogové číslo 506181
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 2018
Datum účinnosti 1. 12. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8596135061815
Tato norma nahradila ČSN EN 12274-2 (736163) z září 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12274-1 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 1: Odběr vzorků kalové směsi

ČSN EN 12274-3 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence

ČSN EN 12274-4 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi

ČSN EN 12274-5 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimálního obsahu pojiva a odolnosti vůči opotřebení

ČSN EN 12274-6 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství

ČSN EN 12274-7 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání

ČSN EN 12274-8 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posuzování poruch