ČSN EN 12274-7 (736163) Aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání

ČSN EN 12274-7 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma popisuje zkušební metodu pro stanovení vhodnosti kameniva a kationaktivních emulzí pro kalové vrstvy, případně i vliv dalších přísad.
Tato norma se používá pro tenké kalové vrstvy.
POZNÁMKA 1 - Tento postup používá normalizované složení směsi; tato metoda může být také využita pro hodnocení účinků různých zrnitostí a obsahu pojiva, toto použití ovšem není součástí této normy.
POZNÁMKA 2 - Přísady ovlivňující vyštěpení emulze lze také zkoušet za normalizovaných podmínek. Zkoušku lze také používat pro zjištění účinků určitého druhu asfaltu nebo emulgátoru.

Označení ČSN EN 12274-7 (736163)
Katalogové číslo 76624
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 2006
Datum účinnosti 1. 11. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963766249
Tato norma nahradila ČSN EN 12274-7 (736163) z listopadu 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12274-1 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 1: Odběr vzorků kalové směsi

ČSN EN 12274-2 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva včetně přípravy vzorků

ČSN EN 12274-3 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence

ČSN EN 12274-4 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi

ČSN EN 12274-5 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimálního obsahu pojiva a odolnosti vůči opotřebení

ČSN EN 12274-6 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství

ČSN EN 12274-8 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posuzování poruch