ČSN EN 12274-8 (736163) Aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posuzování poruch

ČSN EN 12274-8 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posuzování poruch
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje metody pro kvantitativní a kvalitativní posouzení poruch kalových vrstev. Tato norma se týká všech kalových vrstev (pro vozovky, letištní a jiné dopravní plochy).
Pro obě metody vizuálního posouzení se používají stejné formuláře protokolů a obojí lze tedy použít pro kontrolu specifikací pro vizuální posouzení poruch. Poruchy vzniklé vlivem podkladu (stávající vozovky) se neberou do úvahy.
POZNÁMKA 1 - Kvalitativní a kvantitativní zkoušky mohou být prováděny jednotlivě nebo následně. To se týká rozdílných typů pracovních míst (například u vozovek s nízkým dopravním zatížením se nemusí vyžadovat kvantitativní posouzení).
POZNÁMKA 2 - Zkoušky lze použít k posouzení trvanlivosti kalové vrstvy.

Označení ČSN EN 12274-8 (736163)
Katalogové číslo 76625
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2006
Datum účinnosti 1. 11. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963766256
Tato norma nahradila ČSN EN 12274-8 (736163) z března 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12274-1 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 1: Odběr vzorků kalové směsi

ČSN EN 12274-2 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva včetně přípravy vzorků

ČSN EN 12274-3 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence

ČSN EN 12274-4 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi

ČSN EN 12274-5 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimálního obsahu pojiva a odolnosti vůči opotřebení

ČSN EN 12274-6 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství

ČSN EN 12274-7 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání