ČSN EN 12274-3 (736163) Aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence

ČSN EN 12274-3 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro stanovení konzistence kalových směsí. Tato zkouška je určena pro kalové zákryty (Slurry Seals) (D <= 4 mm).
POZNÁMKA 1 - Metodu lze použít jako pomůcku při návrhu směsi ke stanovení množství vody nutné k vytvoření stabilní, zpracovatelné směsi.
POZNÁMKA 2 - Pro získání správné konzistence je vhodné opakovat zkoušku s různým obsahem vody.
Tato evropská norma se týká kalových vrstev prováděných na pozemních komunikacích, letištních a jiných dopravních plochách.

Označení ČSN EN 12274-3 (736163)
Katalogové číslo 506182
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 2018
Datum účinnosti 1. 12. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8596135061822
Tato norma nahradila ČSN EN 12274-3 (736163) z září 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12274-1 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 1: Odběr vzorků kalové směsi

ČSN EN 12274-2 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva včetně přípravy vzorků

ČSN EN 12274-4 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi

ČSN EN 12274-5 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimálního obsahu pojiva a odolnosti vůči opotřebení

ČSN EN 12274-6 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství

ČSN EN 12274-7 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání

ČSN EN 12274-8 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posuzování poruch