ČSN EN 13880-8 (736182) Aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti zálivek odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva

ČSN EN 13880-8 Zálivky za horka - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti zálivek odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje postup pro stanovení odolnosti zálivek proti rozlitému palivu výpočtem změny hmotnosti po ponoření do normového referenčního paliva.
Měří se změna hmotnosti zálivek odolných proti palivu, aby se ověřilo, zda nejsou poškozovány do nepřijatelné míry vlivem styku s rozlitým palivem.
Zkušební těleso se zváží a poté vloží do malé nádoby spolu s normovým zkušebním palivem. Tato sestava se následně po stanovenou dobu temperuje ve vodní lázni, poté se zkušební těleso vyjme z malé nádoby, vysuší a znovu zváží. Vypočítá se změna hmotnosti a odpovídajícím způsobem zaznamená.

Označení ČSN EN 13880-8 (736182)
Katalogové číslo 508037
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 2019
Datum účinnosti 1. 10. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8596135080373
Tato norma nahradila ČSN EN 13880-8 (736182) z listopadu 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13880-1 (736182)
Zálivky za horka - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení objemové hmotnosti při 25 °C

ČSN EN 13880-10 (736182)
Zálivky za horka - Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném kontinuálním protahování a stlačování

ČSN EN 13880-11 (736182)
Zálivky za horka - Část 11: Zkušební metoda pro přípravu asfaltových zkušebních těles užívaných pro funkční zkoušku a pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami

ČSN EN 13880-12 (736182)
Zálivky za horka - Část 12: Výroba betonových zkušebních bloků pro zkoušení pevnosti vazby (receptury pro výrobu)

ČSN EN 13880-13 (736182)
Zálivky za horka - Část 13: Zkušební metoda pro stanovení koheze a adheze přerušovaným protažením

ČSN EN 13880-2 (736182)
Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 °C

ČSN EN 13880-3 (736182)
Zálivky za horka - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení penetrace a pružné regenerace (resilience)

ČSN EN 13880-4 (736182)
Zálivky za horka - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení tepelné stálosti - Změna hodnoty penetrace

ČSN EN 13880-5 (736182)
Zálivky za horka - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti tečení

ČSN EN 13880-6 (736182)
Zálivky za horka - Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení

ČSN EN 13880-7 (736182)
Zálivky za horka - Část 7: Funkční zkoušky zálivek

ČSN EN 13880-9 (736182)
Zálivky za horka - Část 9: Zkušební metoda pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami