Komentář k ČSN 73 6110 (736110)

Projektování místních komunikací
Komentář k ČSN 73 6110

Prodej této publikace byl již ukončen.
Tuto publikaci není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.

Anotace obsahu

„Projektování místních komunikací“ obsahuje komentář k ČSN 736110 a komentované příklady řešení. Popisuje zásady a principy projektování místních komunikací a platí pro projektování místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Tyto zásady platí pro novostavby i přestavby, v zastavěném i nezastavěném území obcí a platí také pro průjezdní úseky silnic v zastavěném území obcí včetně zastavitelných ploch a územních rezerv vymezených v územních plánech. Cílem komentáře je usnadnit užití normy a zdůraznit nezbytnost dodržování parametrů normy, které sledují zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu na místních komunikacích a zklidňování dopravy jako jeden z hlavních prostředků pro zvýšení bezpečnosti.

Označení Komentář k ČSN 73 6110 (736110)
Katalogové číslo 591585
Cena 509 Kč509
Datum schválení 1. 11. 2007
Datum účinnosti 1. 12. 2007
Jazyk čeština
EAN kód 8590963915852

Tuto publikaci naleznete v kategorii Publikace ČSNI

foo