ČSN 73 6177 (736177) Aktuální vydání

Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje zkušební metody pro měření protismykových vlastností a textury povrchů pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch (asfaltových, betonových a dlážděných), jejich vyhodnocování a stanovuje nezbytná opatření prováděná na základě výsledků zkoušek.
V normě jsou uvedeny tyto zkušební metody:
a) zjišťování součinitele tření povrchu vozovky kyvadlem (PTV) podle ČSN EN 13036-4;
b) zjišťování střední hloubky textury povrchu vozovky odměrnou metodou (MTD) podle ČSN EN 13036-1;
c) zjišťování střední hloubky profilu povrchu vozovky (MPD) podle ČSN EN ISO 13473-1, ČSN ISO 13473-2, ČSN ISO 13473-3;
d) zjišťování vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky stacionárním výtokoměrem (OTp) podle ČSN EN 13036-3;
e) zjišťování součinitele podélného tření dynamickým měřicím zařízením (fp);
f) zjišťování součinitele bočního tření dynamickým měřicím zařízením (fb);
g) zrychlené laboratorní zjišťování součinitele tření po ohlazení (µFAP) podle ČSN EN 12697-49.

Označení ČSN 73 6177 (736177)
Katalogové číslo 96858
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2015
Datum účinnosti 1. 12. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963968582
Tato norma nahradila ČSN 73 6177 (736177) z září 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 61 77
  • ČSN 736177
  • ČSN 73 61 77 : 2015
  • ČSN 736177:2015
  • ČSN 73 6177:2015