ČSN EN 13036-3 (736176) Aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 3: Měření vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky

ČSN EN 13036-3 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 3: Měření vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 13036-3 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 3: Měření vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky popisuje zkoušku pro stanovení vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky pomocí stacionárního zařízení - výtokoměru. Při zkoušce se napodobuje odvádění vody z povrchu kontaktní plochy pneumatiky s vozovkou. Zkouška se používá na hladkém nepórezním povrchu o průměrné hloubce profilu menší než 0,4 mm a je jednou ze tří zkušebních metod pro posouzení makrotextury povrchu vozovky(dále EN 13036-1 Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou a ISO 13473-1 Stanovení průměrné hloubky profilu (MPD)).

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13036- 3:2002 a má status české technické normy. Zkušební metoda nemá svůj ekvivalent v ČSN. V normě je přesný popis zkušebního zařízení - výtokoměru včetně technických náčrtů, který umožňuje jeho výrobu, kalibraci a validaci. Následuje popis výběru vzorků a postup zkoušky včetně rovnice pro výpočet výsledku zkoušky. Norma obsahuje údaje, které musí obsahovat protokol o zkoušce a příklad protokolu o zkoušce pro kombinovaná měření s využitím výtokoměru a kyvadla, dále orientační údaje o přesnosti metody ( opakovatelnost, směrodatná odchylka) a upozornění na nezbytnost vhodných opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při měření na vozovkách za provozu.


Do normy byla k obrázku 2 doplněna jedna informativní národní poznámka.

Označení ČSN EN 13036-3 (736176)
Katalogové číslo 68863
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2004
Datum účinnosti 1. 2. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963688633
Tato norma nahradila ČSN EN 13036-3 (736167) z listopadu 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13036-6 (736175)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 6: Měření příčných a podélných profilů nerovnosti a megatextury

ČSN EN 13036-7 (736175)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 7: Měření jednotlivých nerovností povrchu vozovky - Zkouška latí

ČSN EN 13036-8 (736175)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 8: Stanovení parametrů příčné nerovnosti

ČSN EN 13036-1 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

ČSN EN 13036-4 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem

ČSN EN 13036-5 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 5: Stanovení indexů podélné nerovnosti