ČSN EN 13036-1 (736177) Aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

ČSN EN 13036-1 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Evropská norma popisuje metodu pro stanovení průměrné hloubky makrotextury povrchu vozovky pomocí rozprostření známého objemu materiálu na povrch a následného měření celkové vyplněné plochy. Postup je navržen tak, aby byla zjištěna pouze průměrná hodnota hloubky makrotextury vozovky, na kterou charakteristiky mikrotextury vozovky nemají vliv.
Tato evropská norma byla vypracována podle ISO 10844:1994, přílohy A.
Zkušební metoda vychází ze známé dříve používané "metody zjišťování makrotextury vozovky pískem". V dalším vývoji metody byl písek nahrazen skleněnými kuličkami (norma ASTM E 965-87, která byla základem pro popis metody v této evropské normě).
V normě je popsán postup zkoušky, použitý materiál (pevné skleněné kuličky) a zkušební zařízení s příslušenstvím; jsou rovněž uvedeny rovnice pro výpočty (vnitřní objem válce, střední hloubka makrotextury povrchu vozovky).
Do normy byly doplněny 2 informativní NÁRODNÍ POZNÁMKY.

Označení ČSN EN 13036-1 (736177)
Katalogové číslo 86979
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 2010
Datum účinnosti 1. 12. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963869797
Tato norma nahradila ČSN EN 13036-1 (736177) z června 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13036-6 (736175)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 6: Měření příčných a podélných profilů nerovnosti a megatextury

ČSN EN 13036-7 (736175)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 7: Měření jednotlivých nerovností povrchu vozovky - Zkouška latí

ČSN EN 13036-8 (736175)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 8: Stanovení parametrů příčné nerovnosti

ČSN EN 13036-3 (736176)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 3: Měření vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky

ČSN EN 13036-4 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem

ČSN EN 13036-5 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 5: Stanovení indexů podélné nerovnosti

ČSN P CEN/TS 13036-2 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 2: Stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí dynamických měřicích zařízení