ČSN P CEN/TS 13036-2 (736177)

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 2: Stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí dynamických měřicích zařízení

ČSN P CEN/TS 13036-2 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 2: Stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí dynamických měřicích zařízení
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 13036-2:2010, která byla schválena pro prozatímní použití. Platnost je omezena na tři roky. Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato technická specifikace nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument. Technická specifikace popisuje metodu stanovení protismykových vlastností povrchu vozovek pozemních komunikací a letištních ploch. Tato metoda definuje postup pro porovnání výsledků měření součinitele tření naměřených různými zařízeními. Spojení výsledků součinitele tření a textury naměřených jednotlivými měřicími zařízeními umožňuje, aby protismykové vlastnosti stanovené různými dynamickými metodami byly vyjádřeny v jednotném měřítku, jmenovitě indexem protismykových vlastností (SRI).

Označení ČSN P CEN/TS 13036-2 (736177)
Katalogové číslo 86772
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2010
Datum účinnosti 1. 11. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963867724
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13036-1 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

ČSN EN 13036-4 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem

ČSN EN 13036-5 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 5: Stanovení indexů podélné nerovnosti